Julkiset hankinnat ja Liiketoiminnan kehittäminen tutkinto-ohjelmiin avoimen AMK:n tai aiempien korkeakouluopintojen perusteella valituille

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan ylempää AMK -tutkintoa Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Olet saanut opiskelupaikan Metropolia Ammattikorkeakoulun

  • Julkisten hankintojen, tradenomi (ylempi AMK),
  • Julkisten hankintojen, insinööri (ylempi AMK) tai
  • Liiketoiminnan kehittämisen, tradenomi (ylempi AMK) tutkinto-ohjelmasta.

Sinut on valittu tutkinto-opiskelijaksi joko Metropolian avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen tai muiden korkeakouluopintojen perusteella. Voit aloittaa opintosi tutkinto-opiskelijana pääsääntöisesti aina lukukausien alkaessa.

Paikan vastaanottaminen ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Olet saanut Metropolian Opiskelija- ja hakijapalveluita ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen ja läsnäoloilmoituksen tekemiseen. Kun olet huolehtinut näistä käytännön asioista, voi opintojen tarkempi suunnittelu käynnistyä.

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluku ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Tutkinto-opintojen alkaessa haetaan hyväksilukuja aiemmin suorittamistasi opinnoista (AHOT) ja tältä pohjata laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tässä vaiheessa katsot yhdessä opintoneuvojan kanssa aiemmin suorittamasi YAMK-tasoiset korkeakouluopinnot ja mitä opintoja voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Hyväksilukujen jälkeen on selvillä, minkä verran opintoja tulee suorittaa ja millainen henkilökohtainen opintosuunnitelmasi on.

Hyväksilukujen lisäksi opintojaksovalintoihin vaikuttavat opetussuunnitelma, opintotarjonta ja omat tavoitteesi uraa ajatellen sekä kiinnostuksen kohteesi. Henkilökohtainen opintosuunnitelma muokkautuu opintojen aikana. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä.

Hyväksilukuja ja opintojen tarkempaa suunnittelua varten tulee olla yhteydessä opintoneuvojaan ja varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun! Voit olla yhteydessä, kun saat tiedon, että sinut on hyväksytty ja olet ottanut opiskelupaikan vastaan.