Tule meille opetusharjoitteluun

 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma (bioanalyytikko)
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma (ensihoitaja)
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma (kätilö)
 • Nursing (Nurse)
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma (röntgenhoitaja)
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma (sairaanhoitaja)
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma (suuhygienisti)
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma (terveydenhoitaja)
 • YAMK
 • Yhteiset aineet, anatomia ja fysiologia
 • Yhteiset aineet, englannin kieli
 • Yhteiset aineet, matemaattiset aineet
 • Yhteiset aineet, psykologia
 • Yhteiset aineet, ravitsemustiede
 • Yhteiset aineet, ruotsin kieli
 • Yhteiset aineet, suomen kieli ja viestintä
 • Yhteiset aineet, tietotekniikka
 • Yhteiset aineet, yhteiskuntatieteelliset aineet

Tarjoamme

 • kokeneiden yliopettajien ja lehtoreiden ohjausta ja tukea
 • monipuolisen toimintaympäristön, jossa näkee ja kokee ammattikorkeakoulun koko opettajan työn sisällön
 • monipuolisen oppimisympäristön
 • kehittämisorientoituneen ilmapiirin
 • mahdollisuuden osallistua hankkeisiimme

Opetusharjoittelija voi

 • sitoa kirjalliset tehtävät hankkeisiimme, opintokokonaisuuksien toteutuksiimme jne.
 • tehdä pro gradu -tutkielman, kehittämishankkeen tai opinnäytetyön Terveyden ja hoitamisen hankkeissa
 • osallistua Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketoimintapalvelun toimintaan

Aikataulu

 • Jos olet hakeutumassa opetusharjoitteluun syyslukukaudella, sinun tulee täyttää ja tallentaa sähköinen hakemus opetusharjoitteluun viimeistään 15.3.
 • Jos olet hakeutumassa opetusharjoitteluun kevätlukukaudella, sinun tulee täyttää ja tallentaa sähköinen hakemus opetusharjoitteluun viimeistään 30.9.
 • Opetusharjoitteluun hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.
 • Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia emme valitettavasti voi ottaa käsiteltäväksi.

Hakuaika syyskuun 2019 opetusharjoitteluun päättyy 15.3.2019.

Hae opetusharjoitteluun e-lomakkeella.

Terveyden ja hoitamisen yksikön opetusharjoittelun koordinaattori

Hannu Puhakka
yliopettaja
puh. 040 334 0240
hannu.puhakka metropolia fi 

Opetusharjoittelun vaiheet.

Suunnittelu. 1. Opetusharjoittelutarpeen kartoitus. 2. Harjoittelumahdollisuuksien esittely. 3. Muiden opintojen kytkeminen hankkeisiin tai projekteihin. 4. Aikataulun laatiminen.

Työskentely. 1. Perehtyminen toimintaympäristöön. 2. Harjoittelu ja ohjaus. 3. Oppimisen arviointi ja palaute. 4. Prosessin arviointi ja palaute.

Opetusharjoittelu on mahdollista näissä tutkinto-ohjelmissa

 • Hoitotyö
  sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja
 • Ensihoito
  ensihoitaja
 • Radiografian ja sädehoito
  röntgenhoitaja
 • Degree Programme in Nursing
  Nurse
 • Suun terveydenhuolto
  suuhygienisti
 • Bioanalytiikka
  bioanalyytikko