Tule meille opetusharjoitteluun

 • Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma (bioanalyytikko)
 • Ensihoidon tutkinto-ohjelma (ensihoitaja)
 • Kätilötyön tutkinto-ohjelma (kätilö)
 • Nursing (Nurse)
 • Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma (röntgenhoitaja)
 • Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma (sairaanhoitaja)
 • Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma (suuhygienisti)
 • Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma (terveydenhoitaja)
 • YAMK
 • Yhteiset aineet, anatomia ja fysiologia
 • Yhteiset aineet, englannin kieli
 • Yhteiset aineet, matemaattiset aineet
 • Yhteiset aineet, psykologia
 • Yhteiset aineet, ravitsemustiede
 • Yhteiset aineet, ruotsin kieli
 • Yhteiset aineet, suomen kieli ja viestintä
 • Yhteiset aineet, tietotekniikka
 • Yhteiset aineet, yhteiskuntatieteelliset aineet

Tarjoamme

 • kokeneiden yliopettajien ja lehtoreiden ohjausta ja tukea
 • monipuolisen toimintaympäristön, jossa näkee ja kokee ammattikorkeakoulun koko opettajan työn sisällön
 • monipuolisen oppimisympäristön
 • kehittämisorientoituneen ilmapiirin
 • mahdollisuuden osallistua hankkeisiimme

Opetusharjoittelija voi

 • sitoa kirjalliset tehtävät hankkeisiimme, opintokokonaisuuksien toteutuksiimme jne.
 • tehdä pro gradu -tutkielman, kehittämishankkeen tai opinnäytetyön Terveyden ja hoitamisen hankkeissa
 • osallistua Metropolia Ammattikorkeakoulun Liiketoimintapalvelun toimintaan

Aikataulu

 • Jos olet hakeutumassa opetusharjoitteluun syyslukukaudella, sinun tulee täyttää ja tallentaa sähköinen hakemus opetusharjoitteluun viimeistään 15.3.
 • Jos olet hakeutumassa opetusharjoitteluun kevätlukukaudella, sinun tulee täyttää ja tallentaa sähköinen hakemus opetusharjoitteluun viimeistään 30.9.
 • Opetusharjoitteluun hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille.
 • Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia emme valitettavasti voi ottaa käsiteltäväksi.

Jos kiinnostuit, täytä hakemus

Terveyden ja hoitamisen yksikön opetusharjoittelun koordinaattori

Hannu Lampi
yliopettaja
puh. 040 334 0240
hannu.lampi (@) metropolia.fi

Opetusharjoittelu on mahdollista näissä tutkinto-ohjelmissa

 • Hoitotyö
  sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja
 • Ensihoito
  ensihoitaja
 • Radiografian ja sädehoito
  röntgenhoitaja
 • Degree Programme in Nursing
  Nurse
 • Suun terveydenhuolto
  suuhygienisti
 • Bioanalytiikka
  bioanalyytikko