Vaikuttavuuskatsaus 2/2020

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian toisen kvartaalin liikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa kasvaen 5,2 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 24,6 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 50,6 miljoonaa euroa kasvaen 4,3 prosenttia edellisvuodesta (H1/2019; 48,5 M€).
 • Tulos oli 1,4 miljoonaa euroa kasvaen 0,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q2/2019; 0,8 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli 0,7 miljoonaa euroa pienentyen 56,3 prosenttia edellisvuodesta (H1/2019; 1,5 M€).
 • Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto oli toisella kvartaalilla 16,6 miljoonaa euroa pienentyen 8,7 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 18,2 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,1 miljoonaa euroa pienentyen 9,2 prosenttia edellisvuodesta (H1/2019; 36,4 M€).
 • Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto oli toisella kvartaalilla 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 56,6 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 2,0 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa kasvaen 65,5 prosenttia edellisvuodesta (H1/2019; 3,7 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 5,3 miljoonaa euroa kasvaen 55,8 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 3,4 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa kasvaen 58,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (H1/2019; 6,2 M€).
 • Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 1,0 miljoonaa euroa pienentyen 10,9 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 1,1 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa pienentyen 26,4 prosenttia edellisvuodesta (H1/2019; 2,2 M€).
 • Ulkomaankaupan arvo oli toisella kvartaalilla 0,26 miljoonaa euroa kasvaen 70,3 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 0,15 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ulkomaankaupan arvo oli 0,55 miljoonaa euroa kasvaen 80,9 prosenttia vertailukaudesta (H1/2019; 0,30 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Vuoden toista kvartaalia leimasi Metropoliassa sopeutuminen koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan. Selvisimme poikkeuksellisesta keväästä kokonaisuutena hyvin. Kevät osoitti, miten joustavasti koko korkeakouluyhteisö pystyy tarvittaessa sopeuttamaan toimintaansa. Se on vaatinut kaikilta venymistä ja yhteen hiileen puhaltamista.

Elämä jatkuu poikkeustilanteessakin. Se on näkynyt meillä esimerkiksi siinä, että opiskelijat ovat valmistuneet ja päässeet siirtymään työelämään suunnitellusti. Metropoliasta keväällä valmistuneet opiskelijat kokoontuivat ensimmäisen kerran kaikille yhteisiin, virtuaalisiin valmistujaisjuhliin. Näin Metropolian digiloikka huipentui hienosti!

Myös taloudellisesti olemme selvinneet suhteellisen hyvin. Metropolian tulos (H1/2020; 0,7 M€) oli odotuksia parempi ja voimme olla siihen tyytyväisiä olosuhteet huomioon ottaen.

Poikkeustilanteesta huolimatta keskityimme keväällä myös tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin. Uusi strategiamme 2021-2030 oli keskiössä kesäkuussa, kun neuvottelimme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uudesta sopimuskaudestamme. Tavoittelemme strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta alueiden ja yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.

Vaikka syksyn näkymät ovatkin osaltaan epävarmat, olemme jo oppineet paljon haastavassa tilanteessa luovimisesta ja nopeidenkin ratkaisujen tekemisestä. Näillä eväillä jatkamme syksyllä uuden strategian arjeksi elämistä koko korkeakouluyhteisön voimin ja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Metropolian kampukset pysyivät suljettuina kevätlukukauden loppuun asti. Hoidimme opetuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä muut tehtävämme loppukevään ajan lähes täysin verkossa. Myös valmistujaisjuhlat järjestettiin virtuaalisena. Ennen kesälomaa alettiin valmistautua hallittuun, hybridimalliin perustuvaan kampuksille palaamiseen seuraavan lukukauden alussa. Valmisteluissa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, muun muassa työterveyshuollon kanssa. Henkilöstölle koronavirustilanteesta ja linjauksista viestittiin keskitetysti OMA-intranetin Tietoa koronaviruksesta -sivuston kautta.

Keräsimme alkuvuoden ajalta tietoa etätöistä ja etäopetuksesta Metropoliassa. Tulokset kertovat, että metropolialaiset ovat oppineet varsin hyvin toimimaan joustavasti poikkeusoloissa. Vastauksissa korostui kokemus siitä, että asiantuntijoiden kanssa ratkaisut löytyvät ja linjauksia pystytään tekemään tarpeen mukaan nopeastikin. Organisaationa Metropolia selviytyi poikkeuskeväästä hyvin.

Toimintakatsaus

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Vuonna 2020 jatkuvassa oppimisessa panostetaan yksilöllisten oppimisratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen (ml. koulutustarjonnan modularisointi), monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen sekä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Tutkintotavoitteisen oppimisen osalta toisella neljänneksellä jatkettiin prosessien kehittämistä muun muassa opettajien työaikasuunnitteluun ja opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyen. Opiskelijoille suunnattujen intranet-sivujen rakenne uudistettiin opiskelijalähtöiseksi. Tuotehallintaa kehitettiin erityisesti taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta.

Tutkintotavoitteisen oppimisen toteutus ja muu Metropolian koulutustarjonta ovat kiinteästi integroituneet toisiinsa. Usein samalla kurssilla on tutkinto-opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Prosessien sujuvoittamisella ja tuotehallinnan kehittämisellä tavoitellaan entistä suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta koulutustarjonnan muokkaamisessa opiskelijoiden moninaisia tarpeita vastaavaksi.

Metropoliassa suoritettiin toisen kvartaalin loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän AMK-tutkintoja (AMK-tutkinnot 1 637 kpl eli -6,0 %) ja enemmän YAMK-tutkintoja (YAMK-tutkinnot 306 kpl eli 14,2 %). Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (263 912) oli 4,9 prosenttia suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tutkintotavoitteisen oppimisen OKM-liikevaihto oli toisella kvartaalilla 16,0 miljoonaa euroa (Q2/2019; 17,8 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon OKM-liikevaihto oli 31,9 miljoonaa euroa (H1/2019; 35,6 M€). TKI-hankkeiden opinnollistamisella säästettyjä kustannuksia kertyi 203 000 euroa, mikä on 138,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto Q2
Q2Q1-Q2
20202019Ero 2019
vs. 2020
Ero%20202019Ero 2019
vs. 2020
Ero%
Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) OKM-liikevaihto (1000€)15 96817 816-1 849-10,431 93635 633-3 697-10,4
Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) muu liikevaihto (1000€)64837727171,91 13979134844,0
Liikevaihto yhteensä16 61618 193-1 577-8,733 07436 424-3 349-9,2

Muut oppimisratkaisut

Metropolian joustavat yksilölliset oppimisratkaisut elämän eri tilanteisiin

Monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamisessa edistyttiin, kun Metropolian Digiklinikka auttoi opetushenkilöstöä löytämään uusia verkkopedagogisia ratkaisuja kevätlukukaudella. Jokaiselle osaamisalueelle nimettiin pedagogisesta kehittämisestä ja laatutyöstä vastaavat opettajat kesäkuussa.

Toisella kvartaalilla toteutettiin tutkimukset verkko-oppimisen kokemuksista opiskelijoille (n= 1800) ja opettajille (n=270). Niin opiskelijat kuin opettajatkin kokivat verkko-oppimisen onnistuneen hyvin ja antoivat vertaistukea toisilleen poikkeuksellisissa olosuhteissa kampusten ollessa suljettuina. Jatkossa opiskelijoiden verkko-ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta opiskelijoiden motivaatio ja sitoutuminen opintoihin pysyisivät paremmin yllä.

SIMHE- korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja neuvonnan palveluita kehitetään jatkossa osaamiskeskustoimintana tiiviimmässä yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin yhteistyön kehittämiselle 1,5 miljoonan euron erityisavustus.

Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä 27 750, mikä on 25,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Opintopisteitä kertyi enemmän erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun ja AMKoodari -hankkeen verkko-opinnoista.

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto oli toisella kvartaalilla 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 56,6 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 2,0 M€). Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto Q2
Q2Q1-Q2
20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) OKM-liikevaihto (1 000 €)2 3581 1641 194102,64 7152 3282 388102,6
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) muu liikevaihto (1 000 €)698788-90-11,41 3831 358251,8
Liikevaihto yhteensä3 0551 9511 10456,66 0983 6862 41365,5
josta ulkomaankaupan osuus25415410065,153930323778,2

Vaikuttavat innovaatiokeskittymät

Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. Innovaatiokeskittymät yhdistävät Metropolian jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan elinkeinotoiminnan ja kumppanit yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien äärelle.

Vuonna 2020 fokuksessa on:

 • opiskelu- ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen innovaatiokeskittymissä
 • toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen ja näkyväksi tekeminen
 • strategisten kumppanuuksien vahvistaminen ja käynnistäminen
 • kampusten alustojen ja TKI- ja yrittäjyyspalveluiden rakentaminen ja kehittäminen

Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät olivat esillä UAS Journal 2/2020 kestävän kehityksen teemanumerossa. Artikkelissa, Insinööri innostuu innovaatiokeskittymässä, kerrotaan, miten Metropolia vastaa innovaatiokeskittymissään kestävän kehityksen osaamistarpeeseen ja tuottaa ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

TKI-toiminnan ja hankkeiden tulosten näkyväksi tekeminen siirtyi kevään aikana sujuvasti verkkoon ja virtuaaliseksi. Myös Metropolian monialaisten innovaatioprojektien tuloksia esittelevä MINNOfest toteutettiin kokonaan verkossa.

Metropolia allekirjoitti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen yhdessä muiden suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusyhteisöjen kanssa. Avoimuuden tavoitteita ja ratkaisuja vietiin eteenpäin korkeakouluyhteisössä keväällä. Syksyllä toimintansa aloittava Avoin Metropolia-työryhmä vie tavoitteet toiminnaksi.

Metropolialaiset osallistuivat keväällä kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan uuden kumppanuusmallin rakentamiseen työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämissä työpajoissa. Samalla aloitettiin myös Metropolian kumppanuusmallin rakentaminen, joka perustuu avoimen innovaatioekosysteemin periaatteisiin.

Helsingin kaupungin innovaatiorahasto myönsi kolmen vuoden rahoituksen 3AMK:n Entrepreneurship Society -yhteistyölle. Mukana on Metropolia Entrepreneurship Societyn (METES) lisäksi Haaga- Helian XES ja LaureaES. METES tukee Metropolian opiskelijoita heidän yritysideoidensa jalostamisessa ja verkostoitumisessa

Ajankohtaista innovaatiokeskittymissä:

 • Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymässä kehitettiin aktiivisesti HyMy-kylän (Hyvinvointia Myllypurosta) palveluita yhteistyössä Health Capital Helsingin ja Sparkin kanssa. Tavoitteena on luoda palvelut, jotka mahdollistavat yritysten ja tutkimuslaitosten innovatiiviset kokeilut, tuotekehityksen ja tutkimuksen.
 • Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymä: Metropolian ja Vantaan kaupungin yhteisessä Digi-Salama hankkeessa toteutettiin Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä salamaprojekteja viidessä digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: cobotiikka, autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin-teknologia, tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck.
 • Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymä: Metropolia allekirjoitti yhteistyösopimuksen Platform of Trust-ekosysteemin kanssa. Ekosysteemin tavoitteena on tukea rakennetun ympäristön tiedon hyödyntämistä harmonisoimalla dataa ja tuomalla se eri toimijoiden edelleen hyödynnettäväksi.
 • Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymä: Osaaminen käyttöön Suomessa –hanke tukee maahanmuuttajien työelämään integroimisessa. Hankkeen tuloksista koostettiin esittelyvideot.
 • Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymä: Jätkäsaari Smart Mobility-hankkeessa aloitettiin kesäkuussa Callboats -pilotti. Sähköllä toimiva ja Callboat-sovelluksella tilattava venekyyti kuljettaa asiakkaita noin 150 metrin matkan Laajasalosta Vartiosaareen.

TKI-toiminnan liikevaihto oli toisella kvartaalilla 5,3 miljoonaa euroa kasvaen 55,8 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 3,4 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 2,1 miljoonaa euroa. OKM-liikevaihto kasvoi 104,1 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi 16,0 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (H1/2019; 6,2 M€), josta ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus oli 3,6 miljoonaa euroa (H1/2019; 3,2 M€). Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edellisvuodesta vastaamaan OKM:n uutta rahoitusmallia.

TKI-toiminnan liikevaihto Q2/2020
Q2Q1-Q2
20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1 000 €)3 1251 5311 594104,16 2503 0633 188104,1
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1 000 €)2 1481 85229616,03 6073 17443313,7
Liikevaihto yhteensä (1 000 €)5 2733 3841 89055,89 8576 2363 62158,1

Metropolia haluaa kasvattaa innovaatiokeskittymissä suoritettuja MINNO- innovaatioprojektien opintopisteiden määrää, jotta opiskelijat pääsisivät mukaan innovaatiokeskittymien toimintaan. Innovaatiokeskittymissä suoritettuja MINNO-projektien opintopisteitä on kertynyt toisen kvartaalin loppuun mennessä 7 140. Viime vuonna vastaavaan aikaan opintopisteitä ei tullut lainkaan projektien aloitusten ajoittuessa syksylle.

Elinkeinotoiminta

Metropolia tavoittelee elinkeinotoiminnallaan kestävää kasvua.

Elinkeinotoiminnan toisen kvartaalin liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa pienentyen 10,9 prosenttia edellisvuodesta (Q2/2019; 1,1 M€). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa pienentyen 26,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta.

Ulkomaankaupan arvo oli toisella kvartaalilla 0,26 miljoonaa euroa kasvaen 70,3 prosenttia vertailukaudesta (Q2/2019; 0,15 M€). Ulkomaankaupasta jatkuvan oppimisen osuus oli 97 prosenttia ja elinkeinotoiminnan kolme prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ulkomaankaupan arvo oli 0,55 miljoonaa euroa, josta jatkuvan oppimisen osuus oli 99 prosenttia ja elinkeinotoiminnan yksi prosentti. Ulkomaankauppa kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 80,9 prosenttia vertailukaudesta (H1/2019; 0,30 M€).

Elinkeinotoiminnan liikevaihto Q2/2020
Q2Q1-Q2
20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %20202019Ero 2019 vs. 2020Ero %
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (1 000 €)9781 097-119-10,91 6042 178-574-26,4
-josta ulkomaankaupan osuus808-808-

Elinkeinotoiminnan toiseen kvartaaliin vaikutti koronaviruksen aiheuttama toimintaympäristön merkittävä muutos. Kaikkien koulutusten lähiopetus siirrettiin verkkoympäristössä toteutettavaksi tai alkavaksi alkukesällä tai syksyllä. Muutokset toteutettiin nopealla aikataululla ja koronakriisi kiritti Metropoliaa verkkokoulutusten kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa. Osaamisalueista vahvoja olivat erityisesti kiinteistö- ja rakennusala sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisalueet.

Toisella kvartaalilla allekirjoitettiin kaksi uutta työelämäyhteistyösopimusta: Caverion Suomi Oy:n ja Lidl Suomi Ky:n kanssa. Yhteistyösopimusten tavoitteena on syventää yhteistyötä yrityksen ja Metropolian välillä sekä tehdä toiminnasta tavoitteellista, helppoa ja systemaattista. Yhteistyötä tehdään 21 sopimuskumppanin kanssa suunnitelmallisesti ja laaja-alaisesti koronasta huolimatta.
Koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy jatkoi myyntineuvotteluja erittäin haastavissa olosuhteissa. Kohdemarkkinoina ovat Kiina, Mexico, Kolumbia ja Etelä-Afrikka. Muiden yhteistyökumppanien kanssa kohdemarkkinoina ovat Intia ja Pakistan.

Toisella kvartaalilla kehitettiin uusia koulutusohjelmia myös kansainvälisille markkinoille. Myös kotimaassa järjestetyistä etäpääsykokeiden järjestämisestä saatiin arvokasta kokemusta. Kauppojen päättäminen ja toteutusten aloitukset siirtynevät koronakriisin myötä ainakin loppuvuoteen.

Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Metropolian toiminnan onnistumisen mahdollistaa kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Vuonna 2020 fokuksessa on hyvä johtaminen ja esimiestyö, yhteisöllinen, rohkea, uudistuva ja kansainvälinen toimintakulttuuri sekä kattava ja tasavertainen osaamisen ja suoriutumisen johtaminen.

Toisen kvartaalin keskeisimmäksi teemaksi nousi työskentelyn ja toimintatapojen nopeat uudelleenjärjestelyt ja mukautuminen jatkuvasti muuttuvassa koronatilanteessa. Aluehallintoviraston päätös kampusten sulkemisesta johti kaiken toiminnan organisoimiseen etätyönä- ja - opetuksena erittäin nopeassa aikataulussa.

Siirtyminen käytännössä yksinomaan etätyöskentelyyn onnistui muutaman päivän varoitusajalla, mikä edellytti henkilöstöltä huomattavaa joustavuutta, luovaa ongelmanratkaisua ja venymistä. Etätyöskentelyn esimiestyön ja työhyvinvoinnin tukitoimenpiteitä järjestettiin aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Henkilöstön työterveyden tilaa kuvaavat terveys- ja sairauspoissaolomittarit osoittavat henkilöstön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin säilyneen hyvällä tasolla. On kuitenkin tunnistettu tarpeita tukea työyhteisön sosiaalisen ulottuvuuden säilymistä ja kehittymistä etätyössä. Henkilöstölle tehdyssä etätyöskentelyä koskevassa kyselyssä painottui myös kiinnostus etä- ja lähityöskentelyä joustavasti yhdistävään hybridimalliin.

Metropolia siirtyi maaliskuussa soveltamaan Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Työehtosopimusten muutosta ja siihen liittyviä paikallissopimuksia sekä palkkausjärjestelmäuudistusta valmisteltiin yhteistyössä henkilöstöedustajien kanssa koko kevät ja työ jatkuu edelleen.

Selkeä toiminnanohjaus

Metropoliassa on viime vuosina päivitetty useita johtamisen prosesseja ja uusittu niiden tukena käytettyjä työkaluja ja tietojärjestelmiä. Toiminnanohjauksen selkeyttämisellä tavoitellaan kokonaisuutta, jossa vuosittaiset johtamisen prosessit linkittyvät toisiinsa ajallisesti ja sisällöllisesti loogisesti.

Keväällä kerättiin palautetta prosessien toimivuudesta päälliköitä osallistaen. Tämän pohjalta valittiin erityistä kehittämistä kaipaavat johtamisen prosessit. Yksikkötason toiminnan suunnittelua, budjetointia, resursointia ja tulosohjausta uudistettiin ja sovitettiin yhteen seuraavan vuoden suunnittelun tukemiseksi.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on Metropoliassa jatkuvaa työtä. Teema on fokuksessa vuonna 2020, sillä monet taustajärjestelmät ovat vaihtuneet viime vuonna. Kehittämistyötä luotsaa tiedolla johtamisen kehittämisen ohjausryhmä. Keväällä on panostettiin talousseurannan ja Metropolian 2030 strategian mittareiden kehittämiseen.

Uusi projektinhallintajärjestelmä otettiin käyttöön Metropoliassa toukokuun alussa. Samalla siirryttiin uuteen ja yhtenäiseen projektinhallinnan toimintatapaan ja -malliin, jota tuetaan eri käyttäjäryhmille suunnatuilla koulutuksilla.

Taloustilanne

Tulos

Toimintakulut (sis. poistot) olivat toisella kvartaalilla yhteensä 25,2 miljoonaa euroa ja 5,8 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulut olivat toisella kvartaalilla 16,0 miljoonaa euroa kasvaen 9,2 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 61,8 prosenttia liikevaihdosta (Q2/2019; 59,6 %). Henkilöstökulut kasvoivat rekrytointisuunnitelman mukaisesti. Tammi-kesäkuun toimintakulut olivat 49,7 miljoonaa euroa (H1/2019; 47,2 M€), joista henkilöstökuluja oli 31,7 miljoonaa euroa (H1/2019; 29,2 M€). Metropolian liikevaihto oli toisella kvartaalilla 25,9 miljoonaa euroa (Q2/2019; 24,6 M€) kasvaen edellisvuodesta 5,2 prosenttia. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 50,6 miljoonaa euroa (H1/2019; 48,5 M€) kasvaen edellisvuodesta 4,3 prosenttia.

Metropolian toisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 0,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q2/2019; 0,8 M€). Tulosta paransivat erityisesti liikevaihdon kasvu sekä poikkeuksellisen suuret rahoitustuotot, jotka aiheutuivat sijoitusomaisuuden ja rahoitusarvopapereiden markkina-arvon palautumisesta ensimmäisen kvartaalin negatiivisten koronavaikutusten jälkeen. Tammi-kesäkuun tulos oli 0,7 miljoonaa euroa laskien 56,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (H1/2019; 1,5 M€). Merkittävin syy tuloksen heikkenemiseen on suunnitelmaa vastaava henkilöstökulujen kasvu.

Tuloslaskelma
AMK yhteensäQ2Q1-Q2
Tuloslaskelma20202019Ero k€20202019Ero k€
LIIKEVAIHTO2591624625129050634485242110
Henkilöstökulut-16022-14672-1350-31737-29218-2519
Toimitilakulut-4039-3674-365-8125-7655-470
IT-kulut-997-663-334-1695-1252-443
Materiaalit ja palvelut-803-1093289-1504-2059555
Toiminnan muut kulut-1430-1690260-2897-3399501
KÄYTTÖKATE26242835-21046764941-265
Poistot-1940-2057118-3739-3582-157
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)684777-939371359-422
Rahoitustuotot ja -kulut57357516-437109-546
Tilinpäätössiirrot ja verot113011315225127
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)13718345376521493-841
Investoinnit2 99413361659679626214175
Henkilöstö915926-11
josta määräaikaiset119120-1

Tase

Toisen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 69 prosenttia (tilinpäätös 2019 71 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 1,6 (tilinpäätös 2019 1,9) ja maksuvalmius oli hyvä.

TASE (1000€)30.06.202031.12.2019Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet9 3658 966399
Aineelliset hyödykkeet17 19814 5402 658
Sijoitukset16 80416 492312
Pysyvät vastaavat yhteensä43 36739 9983 369
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset24060179
Lyhytaikaiset saamiset6 0367 964-1 927
Rahoitusarvopaperit12 72917 110-4 381
Rahat ja pankkisaamiset9 6673 2076 460
Vaihtuvat vastaavat yhteensä28 67228 340332
VASTAAVAA YHTEENSÄ72 03968 3383 701
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset16971849-152
SVOP -rahasto648064800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)30655289481707
Tilikauden voitto (tappio)6521707-1056
Oma pääoma yhteensä4408443584500
Pakolliset varaukset19662160-194
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat140528-388
Lyhytaikaiset velat25849220663783
Vieras pääoma yhteensä25989225943395
VASTATTAVAA YHTEENSÄ72039683383701