Vaikuttavuuskatsaus 3/2021

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 27,5 miljoonaa euroa kasvaen 13,5 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2020; 24,2 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 81,3 miljoonaa euroa kasvaen 8,5 prosenttia edellisvuodesta (1-9/2020; 74,9 M€).
 • Kolmannen kvartaalin tulos oli 5,5 miljoonaa euroa kasvaen 195 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q3/2020; 1,9 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 8,3 miljoonaa euroa kasvaen 228 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2020; 2,5 M€). Tilikauden tulos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän (1,7 M€). Tilikauden kumulatiivinen yhdeksän kuukauden oikaistu tulos on 6,6 miljoonaa euroa.
 • Oppimistoiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 22,1 miljoonaa euroa kasvaen 12,9 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2020; 19,6 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 64,3 miljoonaa euroa kasvaen 10,1 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2020; 58,4 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto (Q3) oli 4,4 miljoonaa euroa kasvaen 5,0 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2020; 4,2 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa pienentyen 3,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1-Q3/2020; 14,0 M€).
 • Liiketoiminnan liikevaihto (Q3) oli 1,0 miljoonaa euroa kasvaen 119,3 prosenttia vertailukaudesta (Q3/2020; 0,4 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa kasvaen 40,3 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2020; 2,5 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Vuoden kolmannella kvartaalilla olemme Metropoliassa palanneet asteittain kampuspainotteiseen opiskeluun ja työskentelyyn. Kasvokkain kohtaamiset ovat tuoneet uutta pontta yhteistyöhön.

Julkaisimme lukuvuoden alkajaisiksi uuden kestävän kehityksen sivustomme, joka tekee näkyväksi kestävän kehityksen tavoitteitamme ja tuloksiamme. Haluamme kantaa vastuumme ja vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Uudenlainen vaikuttava viestintä on tärkeä osa tätä työtä.

Strateginen yhteistyö pääkaupunkiseudun kumppaneiden kanssa laajentui syksyllä merkittävästi Helsingin yliopiston ja 3AMK-liittouman välillä, erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä oppimistoiminnassa. Tätä kautta Metropolialle avautuu myös ainutlaatuisia opiskelu- sekä tutkimusyhteistyömahdollisuuksia ja roolimme osana pääkaupunkiseudun tiede- ja tutkimusyhteisöä vahvistuu.

Ratkaisijakorkeakouluna ratkomme yhteiskunnan suuria haasteita. Menestyimme erinomaisesti kevään REACT-EU-varojen rakennerahastohauissa ja Metropolian koordinoimana käynnistyy pian kymmenen uutta TKI-hanketta. Hankkeissa tuetaan vihreää siirtymää, digitalisaation toteutumista ja yhteiskunnan muutoskyvykkyyttä koronan jälkeisessä ajassa.

Myös Metropolian liiketoiminta kasvoi kolmannella kvartaalilla vahvasti ja sen odotetaan kehittyvän hyvin tilikauden aikana.

Yhteistyömme työelämäkumppaneiden kanssa vahvistui, kun solmimme syyskuussa sopimuksen Nokia Solutions and Networks Oy:n kanssa. Yhtiön kanssa on tehty jo pitkään yhteistyötä muun muassa Metropolian opiskelijoille monipuolisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia tarjoten. Jatkossa tähtäämme yhteistyössä myös ulkomaisten osaajien Suomeen houkuttelemiseen.

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Metropolia jatkoi kolmannella kvartaalilla toimintaansa hybridimallissa. Syksystä alkaen on palattu asteittain kampuspainotteiseen lähiopiskeluun ja -työskentelyyn. Etätyö on edelleen mahdollista, jos se on työnteon kannalta tarkoituksenmukaista.

Toisen opetusperiodin opetus suunnitellaan pedagogisin perustein eikä koronasta johtuvia rajoituksia opetuksen järjestämiseen ole.

Metropolian kampuksilla ohjeistaan toimimaan terveysturvallisesti. Kampuksilla suositellaan edelleen käytettäväksi maskeja. Metropolia suosittaa myös rokotusten ottamista niin henkilöstölleen kuin opiskelijoilleen.

Metropolian koronapäivitys seuraa edelleen koronavirustartuntoja ja -altistumisia henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa niissä tapauksessa, jolloin ko. henkilö on ollut Metropolian kampuksilla. Metropolia seuraa viranomaisten ohjeita ja tarvittaessa muuttaa omia ohjeitaan.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja. Vuonna 2021 jatkuvassa oppimisessa panostetaan

 • jatkuvan oppimisen kokonaisuuden rakentamiseen Metropolia Match-mallin avulla
 • tarjonnan kysyntälähtöisyyden varmistamiseen
 • työssäoppimisen varmistamiseen sekä
 • strategisen yhteistyön vahvistamiseen pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken

Metropolian strateginen yhteistyö jatkuvan oppimisen korkeakoulukumppaneiden kanssa vahvistui merkittävästi Helsingin yliopiston ja 3AMK-liittouman välillä, erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä oppimistoiminnassa. Yhteistyöllä haetaan myös pontta pääkaupunkiseudun korkeakoulutuksen vaikuttavuuteen kansallisessa päätöksenteossa.

Metropolia Match -palvelumallin avulla pyritään löytämään ratkaisuja sekä yhteiskunnan että yksilön jatkuvan oppimisen haasteisiin. Esimerkiksi kansainvälisille osaajille ja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tarjotaan palveluita heidän osaamisensa vahvistamiseksi ja kotouttamisen edistämiseksi osana SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) - palveluita.

Tutkintotavoitteisen oppimisen osalta AMK-tutkintoon valmistuneita (1846) oli Metropoliassa kolmannen kvartaalin loppuun mennessä 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. YAMK-tutkintoon valmistuneita (341) oli 4,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (312 875) oli 5,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Jatkuvan oppimisen opintopisteitä kertyi kolmannen kvartaalin loppuun mennessä 236 107 opintopistettä.

Oppimistoiminnan liikevaihto

Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen ja muut oppimisratkaisut) kokonaisliikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 22,1 miljoonaa euroa kasvaen 12,9 prosenttia edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihdosta (Q1-Q3/2020; 19,6 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 64,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihtoon oli 10,1 prosenttia (Q1-Q3/2020; 58,4 M€).

Oppimistoiminnan liikevaihto Q3
Q3Q1-Q3
20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero%20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero%
Oppimistoiminnan
OKM-liikevaihto (1000€)

20 071

18 401

1 670

9,1

59 88455 2034 6828,5
Oppimistoiminnan
muu liikevaihto (1000€)
2 0191 162858

73,8

4 4543 2241 23038,2
Liikevaihto yhteensä22 09119 5632 52812,964 33858 4275 91210,1

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Metropolian innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Vuonna 2021 fokuksessa on:

 • innovaatiotoiminnan suuntaaminen kestävään kehitykseen
 • strateginen verkostoituminen;
 • kampusten yhteistyöalustojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä
 • opiskelijoiden innovaatio-osaamisen kehittäminen sekä opiskelijayrittäjyyden edistäminen

Innovaatiokeskittymissä ja TKI-toiminnassa keskityttiin kolmannella kvartaalilla uusien TKI-hankkeiden käynnistämiseen ja pian avautuvaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021- 2027.

Metropolian hankkeet menestyivät hyvin Euroopan aluekehitysrahaston REACT-EU -rahoitushauissa. Metropolian koordinoimana käynnistyy kymmenen uutta TKI-hanketta, joihin saatiin rahoitusta yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Metropolia on mukana kumppanina useissa hankkeissa. Hankkeissa tuetaan vihreää siirtymää, digitalisaation toteutumista sekä yhteiskunnan muutoskyvykkyyttä koronan jälkeisessä ajassa.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut sekä Tieto-ohjattu rakentaminen innovaatiokeskittymät saivat uudet innovaatiojohtajat. Näin Metropoliassa on yhä vahvemmin kyvykkyyttä vastata teollisuuden alojen haasteisiin taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Erityisesti yritysten ja teollisuuden ympäristövastuuta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista tukevalle innovaatiotoiminnalle on kasvavaa kysyntää.

Metropolian TKI-palvelut on uudistettu tukemaan yhä vaikuttavampaa TKI-toimintaa ja Metropolian kestävää kasvua. TKI-palvelut toimii nyt kahtena yksikkönä: TKI-hankkeet ja kehittäminen sekä Innovaatiotoiminta ja yrittäjyys.

Innovaatiokeskittymissä suoritettuja opintopisteitä kertyi kolmannen kvartaalin loppuun mennessä 8 015 opintopistettä. Julkaisuja tehtiin kolmannen kvartaalin loppuun mennessä 373 kappaletta, mikä on 18,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

TKI-toiminnan liikevaihto

TKI-toiminnan liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 4,4 miljoonaa euroa kasvaen 5,0 prosenttia edellisvuodesta (Q3/2020; 4,2 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa (Q3/2020; 3,0 M€) ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 1,3 miljoonaa euroa (Q3/2020; 1,2 M€). OKM-liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi 13,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 14,0 M€), josta ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus oli 4,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 4,8 M€). Koronapandemiasta johtuen TKI-hankkeiden toimenpiteitä ei ole pystytty toteuttamaan täysimääräisesti.

TKI-toiminnan liikevaihto Q3/2021
Q3Q1-Q3
20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %
TKI-toiminnan
OKM-liikevaihto (1 000 €)
3 1043 049551,89 3329 1481842,0
Ulkopuolinen
TKI-rahoitus (1 000 €)
1 3371 18215513,14 1004 805-705-14,7
Liikevaihto yhteensä (1 000 €)4 4414 2312105,013 43213 953-521-3,7

Liiketoiminta

Metropolia tavoittelee liiketoiminnallaan kestävää kasvua.

Liiketoiminnan kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa kasvaen 119,3 prosenttia edellisvuodesta (Q3/2020; 0,4 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 3,5 miljoonaa euroa kasvaen 40,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1-Q3/2020; 2,5 M€).

Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli tammi-syyskuussa 0,6 miljoonaa euroa sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden. Metropolian ulkomaankaupan kokonaisarvo oli tammi-syyskuussa 0,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 0,6 M€). Liiketoiminnan osuus tästä oli 67 prosenttia ja oppimistoiminnan osuus 33 prosenttia.

Liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan tilikauden aikana.

Liiketoiminnan liikevaihto Q3/2021
Q3Q1-Q3
20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %20212020Ero
2021
vs.
2020
Ero %
Liiketoiminnan liikevaihto (1 000 €)964440525119,33 4902 448100240,3
-josta ulkomaankaupan osuus2761-3455,55714749720,4


Maksullisen liiketoiminnan (sis. liiketoiminnan ja EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut) kokonaisliikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 117,5 prosenttia edellisvuodesta (Q3/2020; 0,5 M€) ja tammi-syyskuussa 3,8 miljoonaa euroa kasvaen 41,6 prosenttia edellisvuodesta (Q1-Q3/2020; 2,7 M€).

Metropolia solmi syyskuussa työelämäyhteistyökumppanisopimuksen Nokia Solutions and Networks Oy:n kanssa. Yhtiön kanssa on tehty jo pitkään yhteistyötä esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden työelämäharjoitteluiden, opinnäytetöiden ja erilaisten projektien muodossa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Metropolian opiskelijoille monipuolisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä vahvistaa Nokian työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa. Jatkossa yhteistyössä panostetaan myös ulkomaisten osaajien Suomeen houkuttelemiseen.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on Metropolian 2030 strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Koko korkeakouluyhteisön kanssa yhteistyössä rakennettu kestävän kehityksen tiekartta valmistui elokuussa. Tiekartan viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Tiekartta tuo olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet strategiasta käytäntöön ja Metropolian arkeen. Samalla se toimii osaltaan pohjana Metropolian toiminnan suunnittelulle, jotta tavoitteet muuttuvat aidoksi arjen tekemiseksi. Vuonna 2022 yhtenä Metropolian päätavoitteena on kehittää koko henkilöstön kestävän kehityksen osaamista.

Syyskuussa julkaistiin Metropolian uusi kestävän kehityksen sivusto, joka tekee näkyväksi kestävän kehityksen työtä ja tavoitteita. Sivustolla on panostettu visuaalisen esittämisen keinoihin ja työtä havainnollistetaan konkreettisin esimerkein ja datan avulla. Toteutuksessa on huomioitu digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset ja navigointi sivustolla onnistuu erilaisten avustavien teknologioiden avulla.

Metropoliaan alkuvuodesta perustetut kestävän kehityksen asiantuntijatiimit sekä kestävän kehityksen verkosto edistävät aktiivisesti kestävää kehitystä korkeakouluyhteisössä. Verkosto on henkilöstölle ja opiskelijoille avoin verkostoitumisen, tiedon vaihdon ja yhteistyön kanava, jossa on mukana yli 80 osallistujaa.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmiset ja kulttuuri

Metropolia tavoittelee ketteränä ja kokeilevana uudistumisena sekä arjen tehokkuutena näyttäytyvää toimintakulttuuria. Työ tarjoaa tekijälleen merkityksellisyyden kokemuksen ja sitä tehdään vahvuuksien kautta joustavasti rakentuvissa kokoonpanoissa.

Uusi lukuvuosi 1.8.2021 aloitettiin strategian mukaisesti uudistuneella organisaatiolla. Kuluneen vuoden aikana muutoksia työnjärjestelyissä ja toimintamalleissa tehtiin yhteisissä palveluissa, oppimistoiminnassa sekä TKI-palveluissa.

Keväällä toteutetun PeoplePower -henkilöstökyselyn tulosten käsittelyä ja kehittämistoimenpiteiden määrittelyä jatkettiin yksiköissä. Metropolia-tasolla erityisiksi kehittämisteemoiksi valikoituivat yksiköiden välisen yhteistyön kehittäminen sekä johdon, keskijohdon ja henkilöstön välisen luottamuksen rakentaminen. Johtoryhmän jäsenet vierailevat loppuvuodesta yksiköiden johtotiimien kokouksissa kuulemassa kehittämisajatuksia onnistuneen esihenkilötyön toimintaedellytysten rakentamiselle. Kehittymistavoitteeksi asetettiin, että Metropolia ylittää PeoplePower tulosten kokonaisindeksissä valtakunnallisen koulutusalan normiaineiston keskitason.

Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa strategian toimeenpanoa. Koko henkilöstölle suunnattuja KampusAkatemia ja Studia Metropolia -tilaisuuksia toteutetaan koko vuoden ajan. Lisäksi on järjestetty opetushenkilöstön digitaitoja kehittäviä Digiope-koulutuksia. Koko henkilöstön digitaitojen kehittämisessä tukee myös sisäinen digimentoriverkosto.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostettiin syksyllä aktivoimalla vertaismentoroinnin verme-verkostoja kampuksilla.

Digitalisaatio

Digitalisaatio

Digitalisaation tahtotilan mukaan vuonna 2030 Metropoliassa opitaan ja työskennellään moderneissa ympäristöissä ja Metropolian kehittämiä digiratkaisuja hyödynnetään laajalti. Metropoliassa on viime vuosina investoitu vahvasti uusiin oppimisympäristöihin ja moderniin infrastruktuuriin kampusuudistuksen myötä. Satsaukset ovat myös osaltaan mahdollistaneet hybridimallissa työskentelyn.

Digitalisaatio on keskeinen Metropolian uudistumisen mahdollistaja. Vuonna 2021 panostetaan erityisesti:

 • analytiikan hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa ja toiminnan tehostamisessa,
 • digikyvykkyyden jatkokehittämiseen,
 • verkko-opetuksen laajentamiseen sekä
 • vastuukorkeakouluna toimimiseen Digivisio 2030 -hankkeessa.

Toiminnan tehostamiseksi on käynnistetty uusia kehittämishankkeita. Hankkeissa talouden ja henkilöstöhallinnon prosesseja tehostetaan uusilla järjestelmillä kuten uudella HR-järjestelmällä, matkahallintajärjestelmällä sekä asiakirjahallinnan järjestelmällä.

Verkko-opetuksen laadun kehittämiseksi käynnistetyssä Digistudio-projektissa Myllypuron ja Myyrmäen kampuksille rakennetaan tilat ja palvelumalli laadukkaan digitaalisen materiaalin, kuten videoiden, podcastien tai webinaarien, tekemiseen. Myllypuron kampukselle avattiin syksyllä Ministudion demo ja sen testaaminen aloitettiin. Lopullinen studio ja toimintamalli rakennetaan loppuvuodesta demovaiheen kokemusten perusteella. Myös Myyrmäen kampuksen demotila valmistuu vuoden loppuun mennessä.

EXAM-tenttiakvaariot mahdollistavat joustavan tenttimisen valvotussa tilassa. Metropolialla on tenttiakvaariot Myyrmäessä ja Myllypurossa. Kolmannella kvartaalilla testattiin Myllypuron tenttiakvaariota sekä hahmoteltiin toimintamallia studion ylläpitämiseksi.

Metropolian Digiklinikka jatkoi toimintaansa tukien henkilöstöä verkkopedagogisten ratkaisujen löytämisessä. Henkilöstön digikyvykkyyden vahvistamiseksi digimentorit jatkoivat Digiope 1 -kokonaisuuden toteuttamista ja käynnistivät Digiope 2 –koulutuksen pilotoinnin. Koulutuksen kolmannen osan suunnittelu alkaa loppuvuonna.

Metropolia toimii Digivisio 2030 -hankkeessa vastuukorkeakouluna. Metropolialla on edustus hankkeen ohjausryhmässä sekä asiantuntijoita kaikissa Digivision työpaketeissa. Sisäisesti Metropoliassa toimii hankkeeseen osallistuvista asiantuntijoista koostuva ydintiimi, joka kokoontuu kuukausittain muodostaakseen kokonaiskuvaa hankkeen edistymisestä. Tiimi on osallistunut Digivision työpakettien toimintasuunnitelmien kommentointiin yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q3/2021
Q3Q1-Q3
Tuloslaskelma (1000€) 20212020Ero 20212020Ero
LIIKEVAIHTO27 49624 2333 26281 26074 8676 393
Henkilöstökulut-15 514-14 987-527-49 130-46 724-2 405
Toimitilakulut-2 935-3 338403-10 473-11 463990
IT-kulut-727-658-69-2 467-2 35310
Materiaalit ja palvelut-643-858215-1 824-2 362-105
Toiminnan muut kulut-136-827735-2 928-3 769841
KÄYTTÖKATE7 5403 5214 02013 9208 1965 724
Poistot-2 128-1 960-168-6 136-5 699-437
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)5 4121 5603 8527 7852 4975 287
Rahoitustuotot ja -kulut62304-242304-133437
Tilinpäätössiirrot ja verot3362718615829
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)5 5071 8703 6378 2752 5225 753
Investoinnit1 5121 822-3104 1308 618-4488
Henkilöstö9579203795792037
josta määräaikaiset1551322315513223

Metropolian liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 27,5 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 13,5 prosenttia (Q3/2020; 24,2 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 81,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 74,9 M€) kasvaen edellisvuodesta 8,5 prosenttia.

Kolmannen kvartaalin tulos oli 5,5 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 194,4 prosenttia edellisvuodesta (Q3/2020; 1,9 M€). Tammi-syyskuun tulos oli 8,3 miljoonaa euroa kasvaen yli kolminkertaiseksi edellisvuodesta (Q1-Q3/2020; 2,5 M€). Merkittävin syy tuloksen kasvuun edellisvuoteen verrattuna on liikevaihdon kasvu. Tilikauden tulos sisältää Opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän 1,7 M€. Tilikauden kumulatiivinen 9 kuukauden oikaistu tulos on 6,6 M€.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 22,1 miljoonaa euroa ollen 2,6 prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat kolmannella kvartaalilla 15,5 miljoonaa euroa kasvaen 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 56,4 prosenttia liikevaihdosta (Q3/2020; 61,8 %). Tammi-syyskuun toimintakulut olivat 73,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 72,4 M€), joista henkilöstökuluja oli 49,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2020; 46,7 M€).

Tase

Metropolian tase Q3/2021
TASE (1000€)30.09.202131.12.2020Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet12 23612 472-237
Aineelliset hyödykkeet13 07014 839-1 769
Sijoitukset19 46716 9982 469
Pysyvät vastaavat yhteensä44 77244 309463
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset376153223
Lyhytaikaiset saamiset4 9995 386-387
Rahoitusarvopaperit27 84923 3974 451
Rahat ja pankkisaamiset3 6753 313361
Vaihtuvat vastaavat yhteensä36 89832 2504 649
VASTAAVAA YHTEENSÄ81 67176 5595 112
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 3221 598-276
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)35 77930 6555 124
Tilikauden voitto (tappio)8 2755 1243 152
Oma pääoma yhteensä56 45648 4577 999
Pakolliset varaukset1 5311 772-241
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat23 68426 330-2 626
Vieras pääoma yhteensä23 68426 330-2 626
VASTATTAVAA YHTEENSÄ81 67176 5595 112

Kolmannen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 79,1 prosenttia (tilinpäätös 2020 73,4 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 2,7 (tilinpäätös 2020 2,0) ja maksuvalmius oli hyvä.