Valintakokeet

Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaku

Metropolian tutkinto-ohjelmien valintakokeiden päivämäärät on julkaistu myös Opintopolussa. Koulutusten tiedoista Opintopolussa löytyvät mahdolliset lisätiedot pääsykokeista ja ennakkomateriaali, mikäli sitä on.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen koetta.

Huomaa, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen, tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen, rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen eikä liiketalouden päivätoteutusten kokeeseen ei lähetetä erillisiä kutsuja.

AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Elokuva- ja televisio, päivätoteutus 30.5.2018 ja 1.6.2018
Elokuva- ja televisio, monimuotototeutus 30.5.2018 ja 1.6.2018
Konservointi, päivätoteutus 6.-7.6.2018
Esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus  6.6.2018
Kulttuurituotanto, päivätoteutus  4. - 7.6.2018
Muotoilu (sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu), päivätoteutus  I-vaihe: 29.5.2018,
II-vaihe: 31.5.-1.6.2018
Muotoilu, XR Design, päivätoteutus 7.-8.6.2018
Musiikki, päivätoteutus (valintakoekuvaus)  28.5. - 8.6.2018
Vaatetusala, päivätoteutus  5. - 6.6.2018
Viestintä, XR Design, päivätoteutus 7.-8.6.2018
Viestintä, graafinen suunnittelu, päivätoteutus 28.-29.5.2018
Viestintä, 3D-animointi ja visualisointi, päivätoteutus 4.-5.6.2018
Viestintä, digitaalinen viestintä, päivätoteutus 29.-30.5.2018
Viestintä, digitaalinen viestintä, monimuotototeutus 29.-30.5.2018

Liiketalous

European Business Administration  10.4.2018                                   
International Business and Logistics  10.4.2018
Liiketalous, päivätoteutus  8.6.2018 (Leppävaaran toimipisteessä)
Liiketalous, monimuotototeutus 23.5.2018 (Leppävaaran toimipisteessä)

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä liiketalouden alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun internet-sivuilla kevään haussa 20.4.-8.6.2018.

Liiketalouden monimuotototeutuksen kokeeseen lähetetään kutsut sähköpostitse. Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun internet-sivuilla kevään haussa 20.4.-23.5.2018.

Metropolia järjestää liiketalouden valintakokeet (päivä- ja monimuotototeutus) keväällä 2018 Leppävaaran toimipisteessä, osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo.

Sosiaali- ja terveysala

Valtakunnallinen esivalintakoe 19.4.2018
Apuvälinetekniikka, päivätoteutus  5.-7.6.2018 
Bioanalytiikka, päivätoteutus  4.-6.6.2018
Ensihoito, monimuotototeutus  28.-29.5.2018
Ensihoito, monimuotototeutus (Lahti)  28.-29.5.2018
Ensihoito, monimuotototeutus (Seinäjoki) 28.5.2018
Fysioterapia, päivätoteutus  5.-7.6.2018 
Jalkaterapia, päivätoteutus  5.-7.6.2018 
Kätilötyö, päivätoteutus  5.-6.6.2018
Nursing, full time  9.4.2018 ja 13.4.2018
Optometria, päivätoteutus  5.-7.6.2018 
Osteopatia, päivätoteutus  5.-7.6.2018
Radiografia ja sädehoito, päivätoteutus  6.-7.6.2018
Sairaanhoitotyö, päivätoteutus  5.-6.6.2018
Sairaanhoitotyö, monimuotototeutus  5.-6.6.2018
Social Services, full time  17.4.2018
Sosiaaliala, päivätoteutus  29.5 ja 30.5.2018 
Suun terveydenhuolto, päivätoteutus  5.-6.6.2018
Terveydenhoitotyö, päivätoteutus  5.-6.6.2018
Toimintaterapia, monimuotototeutus  5.-7.6.2018 
Toimintaterapia, monimuotototeutus (Lappeenranta) 13.6.2018
Vanhustyö, monimuotototeutus  4.6 ja 5.6.2018

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan kokeen tiedotussivulla http://soteli.metropolia.fi/ .

Tekniikka

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 31.5.2018                                                       
Tekniikan monimuotototeutusten valintakoe 31.5.2018
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe 1.6.2018
Electronics 6.4.2018
Information Technology, full time 6.4.2018

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen 31.5.2018  ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen 1.6.2018 ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa. Kokeen ennakkoaineistoon luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen
että rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.  Sinun tulee osallistua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveesi mukaisessa rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakouluyksikössä. Koe järjestetään 1.6.2018. Lisätietoja.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Digitaaliset mediapalvelut 6.-7.6.2018
Konservointi 11.6.2018
Muotoilu  6.6.2018
Musiikki (musiikkipedagogi ja muusikko), valintakoekuvaus  28.5. - 8.6.2018
Vaatetusala  7. - 8.6.2018

Liiketalous

Business Informatics 12.4.2018
Health Business Management 11.4.2018
Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen 30.5.2018

Sosiaali- ja terveysala

Health Business Management 11.4.2018              
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen 31.5.2018 / Lisähaun koepvm 23.8.2018
Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa 30.5.2018
Kuntoutus 28.-29.5.2018
Sosiaaliala 31.5.-1.6.2018
Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen 30.5.2018
Terveyden edistäminen 29.5.2018
Vanhustyö 31.5.-1.6.2018

Tekniikka

Ajoneuvotekniikka vko 22-24. tarkempi pvm ilmoitetaan myöhemmin
Business Informatics 12.4.2018
Health Business Management 11.04.2018
Industrial Management 10.4.2018