Valintakokeet

Kevään 2019 korkeakoulujen yhteishaku ja yhteishaun lisähaku

Metropolian tutkinto-ohjelmien valintakokeiden päivämäärät ja mahdolliset lisätiedot on julkaistu myös Opintopolussa.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen koetta.

Huomaa, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen, tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen, rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen eikä liiketalouden päivätoteutusten kokeeseen ei lähetetä erillisiä kutsuja.

Kevään 2019 yhteishaun lisähaussa 1.-19.7.2019 mukana olevien hakukohteiden valintakoe järjestetään 14.8.2019

  • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen
  • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
  • Vestonomi (ylempi AMK), vaatetusala

AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Elokuva- ja televisio, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 4.6.2019 ja 6.6.2019
Elokuva- ja televisio, monimuotototeutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 6.6.2019
Konservointi, päivätoteutus 21.-23.5.2019
Esitys- ja teatteritekniikka, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 5.-7.6.2019
Kulttuurituotanto, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 3.-6.6.2019
Muotoilu (sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu), päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 1.vaihe: 3.6.2019, 
2.vaihe: 5.-6.6.2019
Muotoilu, XR Design, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 7.6.2019
Musiikki, päivätoteutus (valintakoekuvaus) 20.5.-7.6.2019
Vaatetusala, päivätoteutus 4.-5.6.2019
Viestintä, XR Design, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 7.6.2019
Viestintä, visuaalinen viestintä, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 28.-29.5.2019
Viestintä, 3D-animointi ja visualisointi, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 3.-4.6.2019
Viestintä, digitaalinen viestintä, päivätoteutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 3.-4.6.2019
Viestintä, visuaalinen viestintä, monimuotototeutus (tietosuojaseloste valintakoekuvattavien valokuvaus) 28.-29.5.2019

Liiketalous

European Business Administration  8.4.2019                                   
International Business and Logistics  8.4.2019  
Liiketalous, päivätoteutus  7.6.2019 
Liiketalous, monimuotototeutus  22.5.2019 

Liiketalouden päivätoteutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä liiketalouden alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun internet-sivuilla kevään haussa 18.4.-7.6.2019.

Liiketalouden monimuotototeutuksen kokeeseen lähetetään kutsut sähköpostitse. Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun internet-sivuilla kevään haussa 18.4.-22.5.2019.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen esivalintakoe 24.4.2019
Apuvälinetekniikka, päivätoteutus  4.-6.6.2019
Bioanalytiikka, päivätoteutus  3.-5.6.2019
Ensihoito, päivätoteutus  5.-6.6.2019
Fysioterapia, päivätoteutus 27.-29.5.2019
Jalkaterapia, päivätoteutus  4.-6.6.2019
Kätilötyö, päivätoteutus  5.-6.6.2019
Kätilötyö, monimuotototeutus (täydentävä) 27.5.2019 ja 3.6.2019
Nursing, full time  8.4.2019 ja 12.4.2019
Optometria, päivätoteutus  4.-6.6.2019
Osteopatia, päivätoteutus  3.-5.6.2019
Radiografia ja sädehoito, päivätoteutus  4.-5.6.2019
Sairaanhoitotyö, päivätoteutus  5.-6.6.2019
Sairaanhoitotyö, monimuotototeutus  5.-6.6.2019
Social Services, full time  5.4.2019
Sosiaaliala, päivätoteutus  27.-28.5.2019
Suun terveydenhuolto, päivätoteutus  4.-5.6.2019
Terveydenhoitotyö, päivätoteutus  5.-6.6.2019
Toimintaterapia, monimuotototeutus  4.-5.6.2019
Vanhustyö, monimuotototeutus  3.-4.6.2019

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan kokeen tiedotussivulla http://soteli.metropolia.fi/ .

Tekniikka

Tekniikan päivätoteutukset: tekniikan valtakunnallinen valintakoe 29.5.2019                                                      
Tekniikan monimuotototeutukset: tekniikan valtakunnallinen valintakoe 29.5.2019
Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe 31.5.2019
Electronics 15.4.2019
Information Technology, full time 15.4.2019

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen 29.5.2019  ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen 31.5.2019 ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa. Kokeen ennakkoaineistoon luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 15.5.-29.5.2019 välisenä aikana.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat sekä tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen
että rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.  Sinun tulee osallistua rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveesi mukaisessa rakennusarkkitehtikoulutusta antavassa ammattikorkeakouluyksikössä. Koe järjestetään 31.5.2019. Lisätietoja.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuuri

Digitaaliset mediapalvelut 4.-5.6.2019
Konservointi 3.6.2019
Muotoilu 29.5.2019
Musiikki (musiikkipedagogi ja muusikko), valintakoekuvaus 3.-7.6.2019
Vaatetusala yhteishaku 6.-7.6.2019
lisähaku 14.8.2019

Liiketalous

Business Informatics 12.4.2019
Health Business Management 29.3.2019
Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen 28.5.2019

Sosiaali- ja terveysala

Health Business Management 29.3.2019            
Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen yhteishaku 23.5.2019
lisähaku 14.8.2019
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen yhteishaku 4.6.2019
lisähaku 14.8.2019
Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla: digitaalisten palvelujen asiantuntija / palliatiivisen hoitotyön asiantuntija 28.5.2019
Kuntoutus 27.5.2019, tarvittaessa jatkuu 28.5.2019
Sosiaaliala 23.-24.5.2019
Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen 28.5.2019
Terveyden edistäminen 27.5.2019
Vanhustyö 3.6.2019

Tekniikka

Ajoneuvotekniikka 28.5.2019
Business Informatics 12.4.2019
Health Business Management 29.3.2019
Industrial Management 9.4.2019