Valintakokeet

Syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaku

Metropolian tutkinto-ohjelmien valintakokeiden päivämäärät on julkaistu myös Opintopolussa. Koulutusten tiedoista Opintopolussa löytyvät mahdolliset lisätiedot pääsykokeista ja ennakkomateriaali, mikäli sitä on.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen koetta.

Huomaa, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen eikä tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillisiä kutsuja.

AMK-tutkinnot

Liiketalous

Liiketalous, monimuotototeutus 31.10.2018

Kokeen ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa 28.9.- 31.10.2018.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe 11.10.2018

Sosiaali- ja terveysala, päivätoteutukset

Bioanalytiikka   5.-7.11.2018
 Ensihoito  6.-7.11.2018 
 Fysioterapia  30.10.-1.11.2018 
 Kätilötyö  6.-7.11.2018  
 Optometria  6.-8.11.2018
 Sairaanhoitotyö  6.-7.11.2018  
 Sosiaaliala  30.10.-31.10.2018 
 Terveydenhoitotyö  6.-7.11.2018  

Sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutukset

Bioanalytiikka  5.-7.11.2018
 Sairaanhoitotyö  6.-7.11.2018   
 Sosiaaliala  1.11.2018
 Suun terveydenhuolto  6.-7.11.2018   
 Terveydenhoitotyö (täydentävä)  29.10.2018 ja 2.11.2018 
 Toimintaterapia  31.10. ja 2.11.2017
 Vanhustyö  5.-6.11.2018           

Tekniikka

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe 2.11.2018           

 Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Kokeen ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 19.10.–2.11.2018 välisenä aikana.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kulttuurituotanto, ylempi AMK  30.-31.10.2018