Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa kasvaen 3,4 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 23,9 M€).
 • Tulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen pienentyen 1,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q1/2019; 0,7 M€). Tuloksen heikennys johtui suunnitelman mukaisesta henkilöstön lisäyksestä sekä koronaviruspandemiasta.
 • Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa pienentyen 9,7 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 18,2 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,6 miljoonaa euroa kasvaen 60,5 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 2,9 M€).
 • Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 76,2 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 1,7 M€).
 • Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli 0,6 miljoonaa euroa pienentyen 42,1 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 1,1 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta KonkolaVuoden ensimmäinen kvartaali oli Metropoliassa poikkeuksellinen. Jouduimme muun maailman tavoin koronaviruksen johdosta äkillisesti sopeuttamaan toimintaamme haastavassa tilanteessa. Ratkaisut vaikeissa tilanteissa syntyvät yhteistyöllä, avoimuudella ja uskaltamalla kokeilla ketterästi. Tällä reseptillä olemme saaneet tilanteen hallintaan.

Samalla olemme oppineet paljon ja kokeilleet rohkeasti uusia tekemisen tapoja. Yhtenä esimerkkinä tästä on Metropolian Digiklinikka, joka on tarjonnut käytännön tukea etäopetukseen siirtymisessä ja digitaitojen haltuunottamisessa. Monista näistä hyvistä konsepteista ja käytänteistä aiomme kehittää pysyviä.

Olemme Metropoliassa halunneet kantaa vastuuta yhteiskunnallisesti ja globaalisti haastavassa tilanteessa. Päätimme esimerkiksi lainata erilaisia sairaalavälineitä ja suojavarusteita HUSin ja Helsingin kaupungin sairaaloiden käyttöön. Tarjoamme myös avoimen opintoja maksutta lomautetuille tai työttömille.

Alkuvuosi ei toki ole ollut pelkkää koronaa. Olemme jatkaneet tulevan strategiamme työstämistä valmistautumalla kesäkuisiin Metropolian ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisiin neuvotteluihin. Strategiassamme korostuu entistä vaikuttavampi ja vastuullisempi ote. Haluamme uudistaa osaamista rohkeasti ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Strategiamme toteuttamiseksi tarvitsemme muun muassa alustoja ratkaisujen luomiselle, oppimiselle ja yhteiskehittelylle. Tammikuussa toimintansa aloitti Myllypuron kampuksen HyMy-kylä, joka tarjoaa hyvinvointi- ja terveysalan palveluita halukkaille luoden hyvinvointia koko Myllypuron alueelle.

Opiskelijoille Hymy-kylä on aitoon asiakastyöhön pohjautuva moniammatillinen oppimisympäristö. Samalla se on yhteiskehittelyn alusta, jossa eri alojen opiskelijat, opettajat, asiantuntijat, organisaatiot sekä yritykset ratkovat yhdessä sosiaali- ja terveysalan haasteita.

Vaikka poikkeustilanne ja sen vaikutukset haastavat meitä ja muita vielä jonkin aikaa, katseemme suuntautuu kuitenkin jo tulevaisuuteen. Koronakriisin vaikutusten selättämiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä, kumppanuuksia, uutta osaamista ja ratkaisuja yhteiskunnan parhaaksi. Tähän olemme Metropoliassa valmiita.

Koronaviruspandemia ja Metropolian toiminta

Koronavirus vaikutti suuresti Metropolian toimintaan alkuvuoden aikana. Metropolia noudatti viranomaisten määräyksiä kampusten sulkemisesta ja opetuksen muuttamisesta etäopiskeluksi erittäin tiiviissä aikataulussa 18.3.2020 lähtien. Asioista viestittiin oikea-aikaisesti eikä suurta epätietoisuutta päässyt syntymään.

Koko pandemian ajan johtoryhmä on seurannut tilannetta säännöllisesti ja raportoinut siitä hallitukselle. Tilanne on turvallisuuden ja perustoimintojen osalta pysynyt hallinnassa. Henkilöstö on pääosin etätyössä ja opetusta on siirretty etäopetukseksi. Poikkeustilanteessa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty ja järjestetty muun muassa webinaareja etätyöskentelyn tueksi.

Maaliskuun lopun tilanteen mukaan Metropoliassa oli käynnissä yhteensä 1397 opintojaksototeutusta, joista valtaosa on pystytty siirtämään etäopetukseksi. Opiskelijakunta METKA on käynnistämässä kyselyä etäopiskeluun liittyvistä kokemuksista. Parhaillaan haetaan ratkaisuja kevään valintakokeiden järjestämiseen etänä.

Toimintakatsaus

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Globaali toimintaympäristön murros haastaa koko yhteiskunnan ja samalla jokaisen suomalaisen jatkuvaan oppimiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Vuonna 2020 jatkuvassa oppimisessa panostetaan yksilöllisten oppimisratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen (ml. koulutustarjonnan modularisointi), monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen sekä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Tutkintotavoitteisen oppimisen osalta ensimmäisellä neljänneksellä panostettiin prosessien kehittämiseen. Opettajien työaikasuunnittelun ja opinnäytetöiden prosessien kehitystä jatkettiin viime vuoden työn pohjalta. Tuotehallintaa kehitettiin erityisesti taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Koulutustoiminnan vuosisuunnittelun jaksotus tarkistettiin ja tulosta käytetään muun toiminnanohjauksen kehittämisen lähtökohtana.

Tutkintotavoitteisen oppimisen toteutus ja muu Metropolian koulutustarjonta ovat kiinteästi integroituneet toisiinsa. Usein samalla kurssilla on tutkinto-opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Prosessien sujuvoittamisella ja tuotehallinnan kehittämisellä tavoitellaan entistä suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta koulutustarjontamme muokkaamisessa erilaisten opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi.

Metropoliassa suoritettiin ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän AMK-tutkintoja (AMK-tutkinnot 248 kpl; -24,6 %) ja enemmän YAMK-tutkintoja (YAMK-tutkinnot 57 kpl eli 12,3 %). Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (70 351) oli 11,8 prosenttia pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tutkintotavoitteisen oppimisen kokonaisliikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 16,5 miljoonaa euroa laskien 9,7 prosenttia vertailukaudesta (Q1/2019; 18,2 M€). OKM-liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa pienentyen 10,4 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2019; 17,8 M€). Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edellisvuodesta vastaamaan OKM:n uutta rahoitusmallia.

TKI-hankkeiden opinnollistamisella säästettyjä kustannuksia kertyi 94 000 euroa, mikä on 44,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto Q1
Q1/2020Q1/2019Ero 2020 vs. 2019Ero%
Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) OKM-liikevaihto (1000€)

15 968

17 816

-1 849

-10,4

Oppimistoiminnan (tutkintotavoitteinen oppiminen) muu liikevaihto (1000€)49141081

19,7

Liikevaihto yhteensä16 45818 226-1 768-9,7

Muut oppimisratkaisut

Metropolian joustavat yksilölliset oppimisratkaisut elämän eri tilanteisiin

Ensimmäisellä kvartaalilla laadittiin toimintasuunnitelmat pedagogiselle kehittämiselle sekä opiskelijalähtöiselle ohjaukselle vuodelle 2020.

Monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamisessa otettiin harppauksia koronavirustilanteen suljettua Metropolian kampukset 18.3. Keskeisenä työkaluna on Metropolian Digiklinikka, joka perustettiin tukemaan opetushenkilöstöä verkko-opetukseen siirtymisessä.

SIMHE-ohjauspalvelut (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) jatkoivat jo neljättä vuotta ohjauspalveluiden kehittämistä korkeasti koulutetuille maahanmuuttajataustaisille asiakkaille.

Metropolia on mukana AMKoodari -hankkeessa, jossa tarjotaan maksutonta koodarikoulutusta henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina. Ensimmäisellä kvartaalilla saavutettiin opiskelija- ja opintopistemäärän tavoitteet.

Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä 10 984, mikä on 42,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 76,2 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihdosta (Q1/2019; 1,7 M€). Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edellisvuodesta vastaamaan OKM:n uutta rahoitusmallia. OKM-liikevaihdon osuus oli 2,4 miljoonaa euroa, joka oli 102,6 prosenttia edellisvuotta suurempi (Q1/2019; 1,2 M€).

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto Q1
Q1/2020Q1/2019Ero 2019 vs. 2020Ero %
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) OKM-liikevaihto (1 000 €)2 3581 1641 194102,6
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) muu liikevaihto (1 000 €)69957112822,5
Liikevaihto yhteensä3 0571 7341 32276,2
josta ulkomaankaupan osuus28514913791,8

Vaikuttavat innovaatiokeskittymät

Metropolian ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. Innovaatiokeskittymät yhdistävät Metropolian jatkuvan oppimisen, TKI-toiminnan elinkeinotoiminnan ja kumppanit yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien äärelle.

Vuonna 2020 fokuksessa on:

 • opiskelu- ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen innovaatiokeskittymissä
 • toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen ja näkyväksi tekeminen
 • strategisten kumppanuuksien vahvistaminen ja käynnistäminen
 • kampusten alustojen ja TKI- ja yrittäjyyspalveluiden rakentaminen ja kehittäminen

Innovaatiokeskittymissä panostettiin ensimmäisellä kvartaalilla erityisesti avoimien oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämiseen yhdessä kumppanien kanssa. HyMy-kylän toiminta käynnistyi alkuvuodesta Myllypuron kampuksella. HyMy-kylä tarjoaa opiskelijoille moniammatillisen oppimisympäristön aidoissa asiakaskohtaamisissa.

Metropolia on mukana alkuvuodesta käynnistyneessä Jätkäsaari Mobility Labissa yhteistyössä Forum Virium Helsingin ja muiden kumppanien kanssa. Kyseessä on innovaatioalusta älyliikenteelle, joka kokoaa yhteiskehittämään teeman parissa toimivat yritykset, kaupungin toimialat, kaupunkilaiset ja tutkimuslaitokset.

Strategisia korkeakoulukumppanuuksia vahvistettiin ensimmäisellä kvartaalilla panostamalla U!REKA-konsortion yhteiseen hakemukseen Euroopan komission European Universities -hakuun.

Metropolian ja Taideyliopiston strategisen yhteistyön avaustilaisuus järjestettiin tammikuussa Myyrmäen kampuksella. Taideyliopisto ja Metropolia ovat yhdistäneet vahvan osaamisensa hyödyntääkseen luovuuden ja taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ajankohtaista innovaatiokeskittymissä:

 • Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän toiminnan keskiössä on asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen, sote-alan yrittäjyyden vahvistaminen sekä testbed-ympäristöjen avaaminen yritysten ja tutkimusyhteisöjen käyttöön. Ekosysteemikonsepti on herättänyt mielenkiintoa ja sitä on esitelty Keski-Uudenmaan sote-keskittymälle, Business Finlandille sekä 6aika -kestävän kaupunkikehittämishankkeen asiantuntijoille.
 • Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän Puhtaat ja kestävät ruokajärjestelmät -teema-alueella alkoi kaksi uutta hanketta. Ne vahvistavat Metropolian osaamista kaupunkiruoantuotannossa sekä mahdollistavat Urban Farm Labin kehittämisen avoimena oppimis- ja TKI-ympäristönä. Yhteistyökumppaneita ovat Sitra, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, HAMK, Vantaan kaupunki sekä yritykset. ​
 • Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymässä kehitetään Myllypuron kampusta aidoksi älykampukseksi, joka toimii oppimis- ja TKI-ympäristönä muun muassa kestävän kehityksen ja käyttäjätyytyväisyyden näkökulmista. Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry lahjoitti Metropolialle viiden vuoden yliopettajuuden vahvistaen talotekniikan ja rakennusautomaation opetusta ja osaamista vuosittain sadallatuhannella eurolla.
 • Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymä emännöi kestävän kaupunkikehityksen työpajaa Myyrmäen kampuksella. Työpajassa koottiin yhteistyökumppaneiden toiveita 3AMK:n yhteistyölle kestävän kaupunkikehitykseen liittyen. Samalla pohdittiin ratkaisuja kaupunkien haasteisiin.
 • Arabian kampuksella toimivassa laajennetun todellisuuden keskuksessa, Helsinki XR Centerissä, aloitti maaliskuussa seitsemän uutta tiimiä aiempien kahdeksan lisäksi.
 • Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymässä keskityttiin tulevaisuuden työelämä -teemaan tavoitteena valmistaa nopeasti muuttuvalle alalle tarvittava osaaminen. Vastikään käynnistyneessä CLEMET-hankkeessa tutkitaan työelämälähtöisesti teknologioiden tuomia ajoneuvotekniikan osaamishaasteita.

Metropolia allekirjoitti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen yhdessä muiden suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusyhteisöjen kanssa. Julistus antaa yhteisen suunnan avoimuuden edistämiselle vahvistaen tutkitun tiedon liikkuvuutta, vaikuttavuutta ja merkitystä yhteiskunnassa. Samalla painotetaan myös oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta.

TKI-toiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 4,6 miljoonaa euroa kasvaen 60,5 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihdosta (Q1/2019; 2,9 M€). OKM-liikevaihdon osuus oli 3,1 miljoonaa euroa ja ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus 1,5 miljoonaa euroa. OKM-liikevaihto kasvoi 104,1 prosenttia ja ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Liiketoiminta-aluekohtaista liikevaihdon kohdistusta on muutettu edellisvuodesta vastaamaan OKM:n uutta rahoitusmallia.

TKI-toiminnan liikevaihto Q1/2020
Q1/2020Q1/2019Ero 2019 vs. 2020Ero %
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1 000 €)3 1251 5311 594104,1
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1 000 €)1 4521 3211319,9
Liikevaihto yhteensä (1 000 €)4 5772 8531 72460,5

Metropolia haluaa kasvattaa innovaatiokeskittymissä suoritettuja MINNO-innovaatioprojektien opintopisteiden määrää, jotta opiskelijat pääsisivät mukaan innovaatiokeskittymien toimintaan. Opintopisteitä kertyi ensimmäisellä kvartaalilla 4 240. Viime vuonna vastaavaan aikaan opintopisteitä ei tullut lainkaan projektien aloitusten ajoittuessa syksylle.

Elinkeinotoiminta

Metropolia tavoittelee elinkeinotoiminnallaan kestävää kasvua.

Elinkeinotoiminnan liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 0,6 miljoonaa euroa pienentyen 42,1 prosenttia edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihdosta (Q1/2019; 1,1 M€). Ulkomaankauppaa ei ollut ensimmäisen kvartaalin aikana.

Elinkeinotoiminnan liikevaihto Q1/2020
1/2020Q1/2019Ero 2019 vs. 2020Ero %
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (1 000 €)6261081-455-42,1
-josta ulkomaankaupan osuus000-

Elinkeinotoiminnan ensimmäiseen kvartaaliin vaikutti koronaviruksen aiheuttama toimintaympäristön merkittävä muutos. Metropolian tilauskanta on kuitenkin vahva, vaikka alkuvuoden koulutusten laskutus on käynnistynyt oletettua hitaammin. Useiden koulutusten lähiopetus siirrettiin verkkoympäristössä toteutettavaksi tai alkavaksi alkukesällä tai syksyllä. Osaamisalueista vahvoja olivat kiinteistö- ja rakennusala sekä sosiaali- ja terveysalan osaamisalueet.

Koulutusviennin myyntiponnistelut painottuivat alkuvuodesta koulutusvientiyhtiö EduExcellence Oy:n johdolla maantieteellisesti Kiinaan, Mexicoon ja Kolumbiaan. Muiden yhteistyökumppanien kanssa kohdemarkkinoina ovat Intia ja Pakistan.

Koronakriisi kirittää Metropoliaa verkkokoulutusten kehittämisessä ja mahdollisten etäpääsykokeiden järjestäminen Suomessa helpottaa myöhemmin tänä vuonna Kiinassa ja mahdollisesti Intiassa toteutettavien etäpääsykokeiden toteuttamista. Kauppojen päättäminen ja toteutusten aloitukset siirtynevät koronakriisin myötä ainakin syksyyn.

Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Tärkein onnistumisen mahdollistaja Metropolian toiminnassa on kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö. Vuonna 2020 fokuksessa on hyvä johtaminen ja esimiestyö, yhteisöllinen, rohkea, uudistuva ja kansainvälinen toimintakulttuuri sekä kattava ja tasavertainen osaamisen ja suoriutumisen johtaminen.

Metropolia vaihtoi vuoden 2020 alussa työnantajajärjestäytymisensä Avaintyönantajat Avainta ry:stä Sivistystyönantajat ry:hyn. Näin ollen noudatettava työehtosopimus muuttuu huhtikuun 2020 alusta lukien. Muutosta valmisteltiin ensimmäisen kvartaalilla ripeässä aikataulussa.

TES-muutoksen aikatauluun kytkettiin myös palkkausjärjestelmäuudistus. Tavoitteena on moderni, läpinäkyvä ja oikeudenmukaiseksi koettu palkkausjärjestelmä, jossa palkkaus kytkeytyy työn vaativuuden ja vaikuttavuuden lisäksi myös suoriutumiseen. Peruspalkkausjärjestelmä edistää osaltaan henkilöstön kyvykkyyttä ja motivaatiota. Sitä tuetaan myös muilla kokonaispalkitsemisen elementeillä kuten vuonna 2019 käyttöönotetulla tuloksista palkitsevalla kannustinjärjestelmällä.

Uudistus toteutettiin ketterän projektinhallinnan ja pilotoinnin menetelmällä laajasti henkilöstöä osallistaen. Kehittämistyötä tehtiin alkuvuodesta 2020 työpajoissa ja tilaisuuksissa, joihin osallistui pitkälti toistasataa henkilöstön jäsentä.

Kvartaalin lopulla tuettiin koronavirusepidemiasta seurannutta etäopetukseen ja työskentelyyn siirtymistä. Esimiehiä tuettiin etätyöskentelyn organisoinnissa ja tiimien etäjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä suunniteltiin henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä sekä esimiestyötä tukeva toimenpideohjelma, jonka toteuttaminen aloitetaan huhtikuussa.

Selkeä toiminnanohjaus

Metropoliassa on viime vuosina päivitetty useita johtamisen prosesseja ja uusittu niiden tukena käytettyjä työkaluja ja tietojärjestelmiä. Toiminnanohjauksen selkeyttämisellä tavoitellaan kokonaisuutta, jossa vuosittaiset johtamisen prosessit linkittyvät toisiinsa ajallisesti ja sisällöllisesti loogisesti.

Ensimmäisellä kvartaalilla kerättiin palautetta prosessien toimivuudesta päälliköitä osallistaen. Tämän pohjalta valittiin erityistä kehittämistä kaipaavat johtamisen prosessit ja käynnistettiin kehittämisprojektit.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on Metropoliassa jatkuvaa työtä. Teema on fokuksessa vuonna 2020, sillä monet taustajärjestelmät ovat vaihtuneet viime vuonna. Kehittämistyötä luotsaa tiedolla johtamisen kehittämisen ohjausryhmä. Helmikuussa järjestettiin tiedolla johtamisen työpaja ja mittareiden kehittäminen on jatkunut aktiivisesti erityisesti TKI-toiminnassa. Samalla panostetaan Metropolian tulevan strategian mittareiden kehittämiseen.

Uusi projektinhallintajärjestelmä otetaan käyttöön Metropoliassa toukokuun alussa. Samalla siirrytään uuteen ja yhtenäiseen projektinhallinnan toimintatapaan ja -malliin. Järjestelmäintegraatiot ovat edistyneet hyvin ja käyttäjäkoulutukset ovat alkaneet.

Taloustilanne

Tulos

Metropolian tulos Q1/2020
YhteensäQ1
Tuloslaskelma20202019Ero k€
LIIKEVAIHTO24 718

23 898

820

Henkilöstökulut-15 715-14 546-1 169
Toimitilakulut-4 086-3 982-105
IT-kulut-697-589-108
Materiaalit ja palvelut-700-967266
Toiminnan muut kulut-1 467-1 683216
KÄYTTÖKATE2 0522 131-80
Poistot-1 799-1 524-274
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)253607-354
Rahoitustuotot ja -kulut-1 01052-1 062
Tilinpäätössiirrot ja verot39039
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-719659-1 378
Investoinnit3 8011 2852 516
Henkilöstö93189140
josta määräaikaiset1349737

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 24,7 miljoonaa euroa (Q1/2019; 23,9 M€) kasvaen edellisvuodesta 3,4 prosenttia.

Toimintakulut olivat yhteensä 25,4 miljoonaa euroa ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 9,5 prosenttia suuremmat. Henkilöstökulut olivat 15,7 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 8,0 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 63,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2019; 60,9 %). Henkilöstön lisäys oli suunnitelman mukainen.

Metropolian ensimmäisen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen pienentyen 1,4 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q1/2019; 0,7 M€). Tulosta heikensivät henkilöstömäärän lisäyksen lisäksi erityisesti poikkeuksellisen suuret rahoituskulut, jotka aiheutuivat sijoitusomaisuuden ja rahoitusarvopapereiden arvostamisperiaatteen muutoksesta ja koronaviruksen aiheuttamasta ko. erien markkina-arvon alenemisesta.

Tase

Ensimmäisen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 75 prosenttia (tilinpäätös 2019 71 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 1,8 (tilinpäätös 2019 1,9) ja maksuvalmius oli hyvä.

Alkuvuonna investoitiin voimakkaasti ja investoinnit kasvattivat käyttöomaisuuden määrää noin kahdella miljoonalla eurolla. Investoinnit heijastuivat rahoitusomaisuuteen, joka supistui merkittävästi vuodenvaihteesta. Lyhytaikaisten velkojen määrä laski erityisesti ostovelkojen ja TKI-hankkeista saatujen ennakkomaksujen pienenemisen johdosta.

TASE31.03.202031.12.2019Ero k€
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet9 1258 966159
Aineelliset hyödykkeet16 38414 5401 843
Sijoitukset16 59916 492108
Pysyvät vastaavat yhteensä42 10839 9982 110
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset41560355
Lyhytaikaiset saamiset6 1267 964-1 837
Rahoitusarvopaperit14 37517 110-2 735
Rahat ja pankkisaamiset3863 207-2 820
Vaihtuvat vastaavat yhteensä21 30328 340-7 037
VASTAAVAA YHTEENSÄ63 41168 338-4 927
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 5004 5000
Lahjoitukset1 8101 849-39
SVOP -rahasto6 4806 4800
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)30 65528 9481 707
Tilikauden voitto (tappio)-7191 707-2 426
Oma pääoma yhteensä42 82743 584-758
Pakolliset varaukset2 0632 160-97
Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat5285280
Lyhytaikaiset velat17 99422 066-4 072
Vieras pääoma yhteensä18 52122 594-4 072
VASTATTAVAA YHTEENSÄ63 41168 338-4 927