Strategia 2030: Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista

Ihmislähtöisyys on toimintamme perusta. Uudistamme ajatteluamme, työnteon tapojamme ja rakenteitamme asiakas-, oppija- ja työntekijälähtöisiksi.

Moninaisuus rikastaa yhteisömme ajattelua ja luo pohjaa uudistumiselle.

Teemme rohkeita kokeiluja rajoja rikkoen ja rakennamme avoimeen dialogiin perustuvaa joustavaa oppimiskulttuuria.

Korostamme luovuuden merkitystä ideoiden ja ratkaisujen vauhdittajana sekä hyvinvoinnin edistäjänä.

Ihmiset ja kulttuuri: Ihmislähtöisyys, moninaisuus ja dialogisuus, ketterä oppimiskulttuuri ja rohkeat kokeilut.

Strategian 2030 muut teemat

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.