AMK-tutkinto ja
ylempi AMK-tutkinto
muuntokoulutuksena

Mikä muuntokoulutus?

Muuntokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat joustavasti uuteen amk-tutkintoon kahdessa vuodessa. Koulutuksella tuetaan työelämän muutosta ja työnantajat ovat tiiviisti mukana koulutusten sisällön suunnittelussa. 

Erityisesti teknisillä aloilla osaaminen ja osaamistarpeet eivät tällä hetkellä kohtaa ja juuri tähän muuntokoulutus tulee vastaamaan. Muuntokoulutuksessa opiskelijat pääsevät työelämälähtöisen koulutuksen piiriin joustavasti ympäri vuoden, siksi muuntokoulutukset ovat yhteishaun sijaan erillishaussa 

Koulutusten kesto on maksimissaan kaksi vuotta. 

Kenelle muuntokoulutus on tarkoitettu?

Metropolian muuntokoulutus on suunnattu niille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto.