Tervetuloa rakennusarkkitehtuurin opiskelijaksi syksyllä 2023!

Olet saanut opiskelupaikan rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Onnea uuden opiskelupaikan johdosta!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolellisesti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Saapumisryhmäsi tunnus on TXR23S1.

Perehdytysjakso ke 23.8. – pe 25.8.2023

Jokaisen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan tulee osallistua tälle perehdytysjaksolle. Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa klo 9.45!

OTA MUKAAN TEKEMÄSI ALKUPERÄISET SOVELTUVUUSKOETEHTÄVÄT!

Henkilöllisyys tarkistetaan tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Uudet opiskelijat ovat saaneet tarkemman ohjelman sähköpostilla. Mikäli et ole saanut sähköpostia, ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin! Kts. tiedot tämän tiedotteen lopusta.

Keskiviikko 23.8.2023 klo 9.45 - 17.30 Myllypuron kampus, luokka MPA2008

 • Tervetuloa rakennusarkkitehtuuriin
 • Nimenhuuto (= A-torni, 2. kerros, käytä mieluummin portaita)
 • Opiskelu rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa
 • Huom! Varusteet: säänmukainen vaatetus ja kävelyyn soveltuvat kengät

Torstai 24.8.2024 klo 9.15 - 16.00 Myllypuron kampus, luokka MPA2008

 • Tervetuloa Metropoliaan
 • Opiskelu rakennusalalla

Perjantai 25.8.2023 klo 9.15 - 16.00 Myllypuron kampus, luokka MPA3016

 • Tutoropiskelijoiden järjestämää ohjelmaa
 • Uusien opiskelijoiden ensimmäinen opiskelijatapahtuma!

Perehdytysjaksolla kerrotaan opiskelutavoista, lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana opiskelijan OMA-palveluihin.

HUOM! Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa opiskelu on kokopäiväistä päiväopiskelua, mikä tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta lähiopetuksessa arkipäivisin klo 9-16.

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 28.8.2023. Läsnäolo on välttämätön.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Opiskeluaikana opiskelija tarvitsee muistiinpanovälineet, piirustusvälineet sekä pienoismallityöskentelyssä tarvittavia materiaaleja. Kaikki työvälineet ja materiaalit tulee olla aina koululla käytettävissä. Saat tiedon tarvittavista välineistä orientaatiopäivien aikana.

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä hankinnoistaan, kustannuksistaan ja kuluistaan (työvälineet, työmateriaalit, kirjat yms., opintokäynnit ja opintomatkat, jne.)

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Mikäli sinulla on uudehko kannettava tietokone, pääset sillä opintojesi alkuun. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Mikäli olet hankkimassa tietokonetta, hankinta kannattaa tehdä vasta opintojen alettua, jolloin selviää mitä ominaisuuksia koneelta vaaditaan.

Opiskelijoille on tarjolla erilaisia ohjelmistoetuja, joista saa tietoa opiskelun alkuvaiheessa. Ohjelmistoja ei kannata hankkia etukäteen.

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Rakennusarkkitehtuurin tutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

 • Valitse Opetussuunnitelmat -otsikon alta lukuvuosi 2023-2024
 • Voit selata opetussuunnitelmaa Rakennusarkkitehtuuri (TXR23S1) kohdassa Ajoitus ja rakenne: Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma.
 • Opetussuunnitelmassa pääset tutustumaan opintojaksojen tavoite- ja sisältökuvauksiin valitsemalla opintojakson nimen. Opetussuunnitelma sisältää myös opintojen ajoitussuunnitelman, jossa voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Ajoitussuunnitelma on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista aikaisempien arkkitehtuuriopintojen kautta. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa tai muussa koulutuksessa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

 • Korvaaminen: Opiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
 • Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin: Opiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja.
 • Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Tutkintovastaava / Opettajatutor on tavoitettavissa sähköpostitse 14.8.2023 alkaen.

 • Tutkintovastaava / Opettajatutor Kaisa Hyyti kaisa.hyyti [at] metropolia.fi

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijatutoreiden terveiset opiskelijakunta METKAn sivuilta (linkki päivitetään myöhemmin).