Olet saanut opiskelupaikan rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmasta, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Onnea uuden opiskelupaikan johdosta!

Tutustu tähän tiedotteeseen huolellisesti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Perehdytysjakso ke 19.8. – pe 21.8.2020

Jokaisen läsnäolevana opiskelupaikan vastaanottavan opiskelijan tulee osallistua perehdytysjaksolle.

Paikalla tulee olla heti tilaisuuden alkaessa!

Henkilöllisyys pitää todistaa tilaisuuden alussa. Varaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Uudet opiskelijat ovat saaneet tarkemman ohjelman sähköpostilla. Mikäli et ole saanut sähköpostia, ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin!

PäiväKloAihePaikka
Keskiviikko 19.8.202010.00 - 17.30Tervetuloa rakennusarkkitehtuuriin
Huom! Varusteet: säänmukainen vaatetus ja kävelyyn soveltuvat kengät
Myllypuron kampus
(Myllypurontie 1)
Torstai 20.8.2020

8.45 - 9.15

9.15 - 15.30

Ilmoittautuminen

Tervetuloa Metropoliaan
Opiskelu rakennusalalla

Myllypuron kampus
(Myllypurontie 1)
Perjantai 21.8.202010.00 - 12.00

12.30 alkaen
Tutustuminen Metropolian palveluihin ja Myllypuron kampukseen

Opiskelijatutoreiden järjestämää ohjelmaa
Myllypuron kampus
(Myllypurontie 1)

Perehdytysjaksolla kerrotaan opiskelutavoista, lukujärjestyksistä, opintojen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista, ohjataan opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja aktivoidaan käyttäjätunnus sähköisiin järjestelmiin. Opiskelijat tutustuvat perehdytysjakson aikana opiskelijan OMA-palveluihin (intranet).

HUOM! Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa opiskelu on kokopäiväistä päiväopiskelua, mikä tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta lähiopetuksessa arkipäivisin klo 9-16.

Opetus alkaa lukujärjestysten mukaisesti maanantaina 24.8.2020. Läsnäolo on välttämätön.

Huom! Jos koronavirustilanne Suomessa vaatii muutoksia opetusjärjestelyissä syksyllä 2020, niistä ilmoitetaan Metropolian verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet lähetetään tarvittaessa.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelijan tarvitsemat työvälineet

Opiskeluaikana opiskelija tarvitsee muistiinpanovälineet, piirustusvälineet sekä pienoismallityöskentelyssä tarvittavia materiaaleja.

Ammattikorkeakoulussa opiskelija vastaa itse kaikista opiskeluun liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan (työvälineet, työmateriaalit, kirjat yms., opintokäynnit ja opintomatkat, jne.)

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Mikäli sinulla on uudehko kannettava tietokone, pääset sillä opintojesi alkuun. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana. Mikäli olet hankkimassa tietokonetta, hankinta kannattaa tehdä vasta opintojen alkuvaiheessa, jolloin selviää mitä ominaisuuksia koneelta vaaditaan.

Opiskelijoille on tarjolla erilaisia ohjelmistoetuja, joista saa tietoa opiskelun alkuvaiheessa. Ohjelmistoja ei kannata hankkia etukäteen.

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Rakennusarkkitehtuurin tutkinnon laajuus on 240 op. Tutkintoon sisältyy pakollisia, valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Tutustu rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan

  • Valitse kansio Opetussuunnitelmat
  • Valitse avautuvalta sivulta TXR20S1 Rakennusarkkitehtuuri
  • Saat nähtäväksesi opetussuunnitelman ja pääset tutustumaan opintojaksojen (=kurssien) tavoite- ja sisältökuvauksiin näpäyttämällä opintojaksojen nimiä. Voit valita tarkasteluajaksi joko lukuvuodet tai lukukaudet. Jako on kuitenkin ohjeellinen ja saattaa vaihdella vuosittain.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista (AHOT), hyväksilukua, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista aikaisempien arkkitehtuuriopintojen kautta. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa tai muussa koulutuksessa. Korkeakoulu arvioi opiskelijan esittämän osaamisen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa HOPS (=henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

KorvaaminenOpiskelija voi hakea opintojen korvaamista, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka korvaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja.
Sisällyttäminen valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihinOpiskelija voi hakea sisällyttämistä valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin, mikäli hänellä on korkeakoulutasoisia opintosuorituksia, jotka eivät korvaa opetussuunnitelmaan kuuluvia pakollisia opintoja. Tutkintoon sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja.
Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu)Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus tehdään opintorekisteriin, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään tutkinto-ohjelman määrittelemiä menettelytapoja, joista sovitaan erikseen ohjauskeskustelussa tai opintojaksojen opettajien kanssa. Hakemukset käsitellään yksilöllisesti.

Hyväksiluvut eivät kartuta opintotukeen laskettavia opintopisteitä.

Yhteystiedot

Uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolla saat tarvittavan tiedon opintojen aloittamiseen liittyvistä asioista. Mikäli opintojesi aloittamiseen liittyy joitakin erityisiä asioita, voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Opettajatutor ja tutkintovastaava ovat tavoitettavissa sähköpostitse 10.8.2020 alkaen.

  • Opettajatutor Kaisa Hyyti kaisa.hyyti [at] metropolia.fi
  • Tutkintovastaava Jorma Lehtinen jorma.lehtinen [at] metropolia.fi

Opiskelijatutoreiden terveiset

Katso opiskelijakunta Metkan sivuilta opiskelijatutoreiden terveiset.