Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe

Rakennusarkkitehtikoulutuksen kevään korkeakoulujen 2. yhteishaun soveltuvuuskoe järjestetään 3.5.2023.

Jokaisen rakennusarkkitehtuurikoulutukseen hakevan tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikkien rakennusarkkitehtikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen korkeimman rakennusarkkitehtihakutoiveensa ammattikorkeakoulussa.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeesta on saatava vähintään 60 pistettä (maksimipistemäärä 120 pistettä) voidakseen tulla valituksi.

Lisätietoja Metropoliassa järjestettävästä soveltuvuuskokeesta julkaistaan myöhemmin.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelu Metropoliassa

Opinnot kestävät neljä vuotta. Käytännössä tutkintoa ei voi suorittaa nopeammassa tahdissa.

Opetus muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että projektiopetuksesta. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin klo 8-21, mutta pääsääntöisesti opetus pyritään toteuttamaan klo 8-17. Opiskelu on täysipäiväistä ja vaatii opiskelijan läsnäolon. Opinnoissa saattaa olla myös englanninkielisiä kursseja.

Rakennusarkkitehtikoulutuksen AMK-tutkinto päiväopiskeluna.