"syöpähoitaja"; "taitava syöpähoitaja"

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monenlaisten muutosten kourissa. Palvelujen maakunnallinen järjestäminen (ns. sote-ratkaisu), julkisten palvelujen yhtiöittäminen sekä kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin välillä vahvasti esillä. Kilpailukyky on arjen haaste myös julkisissa palveluissa.

Lisääntyneet tehokkuus- ja laatuvaatimukset, asiakkaan vaativat tarpeet ja samalla toiminnan ketteryyden korostuminen ovat pakottaneet sosiaali- ja terveysalan etsimään uusia toimintatapoja. Tehokkuutta haetaan nyt itseohjautuvista asiantuntijatiimeistä, joilla on yhteinen työ eli yhteinen asiakas sekä ihmisten sisäisen motivaation tukemisesta.

Tavoite

Uudistuva sosiaali- ja terveysalan johtaminen -valmennusohjelma antaa valmiudet toimia esimiestehtävissä uudistetuissa sote-palveluissa ja johtaa itseohjautuvaa toimintaa.

Johtamisalueet

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudenlaista johtamista, jonka pitää tukea uutta itseohjautuvuutta korostavaa toimintatapaa. Uudistuva sosiaali- ja terveysalan johtaminen -valmennusohjelma keskittyy seuraaviin johtamisalueisiin:

  • Ihmislähtöinen osallisuus, jossa henkilöstö ja asiakkaat osallistuvat palvelutarpeen selvittämiseen, palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen
  • Monialaiset tiimit toiminnan perusyksikkönä
  • Valmentava esimiestyö
  • Tavoitteilla johtaminen: selkeiden tavoitteiden asettaminen yhdessä henkilöstön kanssa
  • Tiedolla johtaminen: tavoitteita kuvaavien mittarien luominen ja mittarien mukaisen palautetiedon tuottaminen jatkuvasti tiimeille, yksiköille, johdolle ja asiantuntijoille
  • Selkeät, yhdessä luodut pelisäännöt ja niihin sitoutuminen
  • Jatkuva ketterä toiminnan kehittäminen
  • Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

Toteutus

Ohjelma toteutetaan kahtena työpajana ja klinikkatyöskentelynä.

Ensimmäisessä työpajassa käydään läpi uudistuvan sosiaali- ja terveysalan johtamisen mallia ja ohjeistetaan sen viemistä käytäntöön. Tämän jälkeen osallistujat tekevät kehittämistoimia tiimiensä ja yksiköidensä kanssa valitsemillaan johtamisen alueilla. Toisessa työpajassa käydään läpi kehittämishankkeiden ja -kokeilujen tuloksia ja jaetaan kokemuksia.

Kehittämistoimien tuloksellisuutta tuetaan ns. klinikoilla, joissa osallistujien on mahdollisuus saada sparrausta hankkeensa eteenpäin saattamiseksi.

Ennen lähipäiviä osallistujat täyttävät ohjelmaan suunnitellun kyselyn, jonka tulokset käsitellään työpajoissa.

Vastuukouluttaja

Vastuukouluttajana toimii TkT Leenamaija Otala, johtamisen tutkija, luennoitsija ja konsultti.

Hinta

Kokonaishinta 50 hengen ryhmälle on 13 500 € + alv 24 %. Hinta sisältää lähipäivät, klinikat, kyselyn tulosten yhteenvedon, koulutustilat, lounaan ja iltapäiväkahvit

Lisätietoja

Yliopettaja Taru Ruotsalainen
Terveysalan tutkimuspalvelut ja palvelujohtaminen
p. 050 370 1878
taru.ruotsalainen [at] metropolia.fi