Hakuohje - syksyn yhteishaku

Hakuohjeistus syksyn 2018 yhteishaku

Hakeminen

Korkeakoulujen yhteishaku syksy 2018

Hakuaika: 5.9.-19.9.2018 klo 15:00 (suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset)

Lisähaku: 3.-14.12.2018 klo 15:00 (tarkemmat tiedot julkaistaan marraskuun loppuun mennessä)
Huom. lisähaussa tarjolla van yksi hakukohde: insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus.


Huom! Hakutoiveiden mieluisuusjärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen/lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakuprosessi

 1. Tarkista Opintopolusta kuka ammattikorkeakouluun voi hakea (yleinen hakukelpoisuus)

 2. Tutustu koulutustarjontaan Opintopolussa ja valitse 1-6 yhteishaussa tarjolla olevaa tutkinto-ohjelmaa, joihin haluat hakea.
  Metropolian koulutustarjonta ja suorat linkit Opintopolun hakuohjeisiin löytyvät tältä sivulta kohdasta koulutustarjonta.

 3. Lue valitsemiesi tutkinto-ohjelmien valintaperusteet ja hakuohjeet huolella läpi osoitteessa Opintopolku.fi

 4. Täytä yhteishaun hakemus osoitteessa Opintopolku.fi
  Hakemusta täyttäessäsi sinun tulee antaa henkilötietojen lisäksi myös koulutustasi koskevat tiedot, joten tarvitset todistuksiasi hakemustasi käyttäessäsi.

 5. Tarkista, että olet saanut sähköpostiisi vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta.
  Jos et saa vahvistusviestiä, niin ota yhteys ensimmäisen hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 6. Toimita mahdolliset ennakkotehtävät ohjeiden mukaisesti
  Ennakkotehtävät julkaistaan haun alkaessa ja ne löytyvät tältä sivulta kohdasta ennakkotehtävät.

 7. Toimita hakukelpoisuuden tarkistukseen vaaditut todistuskopiot hakuaikana sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostoina
  Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta vaadittavat liitteet.

 8. Ota hakuaikana yhteys hakijapalveluihin jos olet hakenut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon ja ilmoittanut, että sinulla on terveydellinen este tai aiemmin peruttu opiskelupaikka.
  Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

 9. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku -palvelua säännöllisesti
  Kaikki yhteydenotot (täydennyspyynnöt, valintakoekutsut jne.) tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse, jonka lisäksi voit seurata tilanteesi kehittymistä Oma Opintopolku -palvelussa.

 10. Osallistu valintakokeisiin
  Tutustu tarkempiin tietoihin ja ohjeisiin tällä sivulla kohdassa valintakokeet.

 11. Seuraa tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa ja tarkista sähköpostisi säännöllisesti.
  Jos et pysty seuraamaan tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa voit tiedustella tilannettasi korkeakoulujen hakijapalveluista:  ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 12. Ota sinulle mahdollisesti tarjottu opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.
  Jos et pysty käyttämään sähköistä Oma Opintopolku -palvelua opiskelupaikan vastaanottamiseen, voit pyytää paperilomaketta kyseisen korkeakoulun hakijapalveluista: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 13. Toimita opiskelijavalinnan tarkistukseen vaaditut todistuskopiot korkeakouluihin hakuohjeiden mukaisesti
  Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta vaadittavat liitteet.

Koulutustarjonta: AMK-tutkinnot päivätoteutuksena, lue hakuohjeet ja hae

Syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaku: 5.9.-19.9.2018

Sosiaali- ja terveysala, päivätoteutus

Tekniikka, päivätoteutus

Koulutustarjonta: AMK-tutkinnot monimuotototeutuksena, lue hakuohjeet ja hae

Syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaku: 5.9.-19.9.2018

Liiketalous, monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysala, monimuotototeutus

Koulutustarjonta: Ylemmät AMK-tutkinnot, lue hakuohjeet ja hae

Syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaun lisähaku: 3.-14.12.2018 klo 15:00

Tekniikka

Syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaku: 5.9.-19.9.2018

Kulttuuriala, YAMK

Tekniikka, YAMK

Vaadittavat liitteet

Kaikki hakuaikana vaadittavat liitteet tulee toimittaa sähköisesti yhteishakulomakkeen liitteinä.

 • Syksyn 2018 yhteishaun lisähaku: 21.12.2018 klo. 15:00 mennessä
 • Syksyn 2018 yhteishaku: 26.9.2018 klo. 15:00 mennessä
  (suomenkieliset amk ja ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset)

Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Liitteiden pitää olla perillä määräaikana. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteitä ei myöskään palauteta hakijalle.

Vaadittavat liitteet

 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta
 • Ulkomaisen tutkintotodistuksen virallinen käännös
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä)
 • Kopio Reiferprüfung Diplomasta
 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta

Muita todistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa kopiot haussa käyttämistään todistuksista opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä osoitteessa https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/22511/lomake.html. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistukset on tarkistettu. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ja liiketalouden monimuotototeutuksessa opiskelijaksi hyväksytyiltä tarkistetaan hakulomakkeella ilmoitettu työkokemus työtodistuksista. Huomaa, että esim. cv, työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut tutkinnostaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Ennakkotehtävät

Metropolian syksyn 2018 korkeakoulujen yhteishaun ennakkotehtävät ja palautusohjeet julkaistaan 5.9.2018.

Valintakokeet ja ennakkoaineistot

Valintakoepäivät

Valintakokeiden päivämäärät löytyvät myös Opintopolusta koulutusten tiedoista.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään 11.10.2018. Erillistä kutsua ei lähetetä. Esivalintakokeen tiedotussivu on osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/ .

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta noin viikkoa ennen valintakoetta.

Metropolian sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin kutsuttujen määrät ja alin pistemäärä syksyn 2018 yhteishaussa.

Huom. Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat
:

Tekniikan valtakunnallinen valintakoe

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan koulutuksen hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen, kaavastojen, sanakirjojen ja älykellojen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Syksyn 2018 valtakunnallinen valintakoe järjestetään perjantaina 2.11.2018 klo 10. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30. Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen.
Lisätietoja Metropolian tekniikan koepaikoista Opintopolussa tekniikan hakukohteiden tiedoissa  kohdassa Pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyötä tekevät hakukohteet


Valintakokeiden ennakkoaineistot

Tarkista kuuluuko hakemaasi koulutukseen valintakoekirjallisuutta, etukäteistehtäviä tai muuta aineistoa. Löydät ne Opintopolusta koulutuksen tiedoista kohdasta ’Pääsy- ja soveltuvuuskoe’.

Valtakunnalliset valintakokeet:


Liiketalouden monimuotototeutuksen valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään syksyn yhteishaussa ke 31.10.2018 klo 12.00. Syksyn yhteishaussa liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytään myös liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa pe 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta ja suomen- ja englanninkielisistä aineistoista. Lisäksi mukana on valintakokeen esimerkkitehtäviä keväältä 2017. Esimerkkitehtävät auttavat hakijaa valmistautumaan valintakokeeseen.

 


Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen ennakkoaineistot

Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään 11.10.2018. Ennakkomateriaali julkaistaan sivulla http://soteli.metropolia.fi/ .


Esivalintavaiheesta ei voi tehdä oikaisupyyntöä.
Mikäli hakija haluaa valittaa päätöksestä, on se tehtävä vasta, kun varsinaisen opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu.


Tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineistot

Syksyn 2018 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi, toimita vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Metropolian hakijapalveluihin määräaikaan mennessä, ks. ohjeet .

Opiskelijavalinnat

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lue lisää

Korkeakoulujen syksyn 2018 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2018 ja syksyn yhteishaun lisähaun tulokset Metropolia julkaisee arviolta 10.1.2019 mennessä.

Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat hakulomakkeelle merkitsemääsi sähköpostiisi viestin josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku-palvelusta.

Jos saat korkeakoulupaikan

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa koulutuksiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijalta hyväksytyt saavat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaansa osoitteeseen, joten muista lukea sähköpostiasi.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan tai työkokemuksestaan.

Muutoksenhaku

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Tutustu ensin kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin ja ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä hakijapalveluihin. Sinun on mahdollista tehdä edellä mainittuna määräaikana kirjallinen, yksilöity oikaisuvaatimus, joka tulee toimittaa määräajassa Metropolian kirjaamoon, ks. ohje.

Opiskelupaikan vastaanotto

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun pitää ottaa se vastaan 11.12.2018 klo. 15.00 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 29.11.2018 jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokautta valintapäätöksestä). Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen. Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen. 

Ota opiskelupaikka vastaan ensisijaisesti sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta. Voidaksesi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti sinun tulee kirjautua sisään Oma opintopolku-palvelu -sivun yläreunassa olevasta Kirjaudu sisään -linkistä. Voidaksesi kirjautua sisään vahvasti tunnistautuneena tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai poliisin myöntämän sirullisen henkilökortin lukijalaitteineen. Opintopolku.fi-palvelussa on ohjeet opiskelupaikan sähköiseen vastaanottoon. Ohjeista voit katsoa myös videolta, miten opiskelupaikka otetaan vastaan sähköisesti.

Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, josta olet ottamassa paikkaa vastaan.

Ilmoittautuminen

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2018-2019 (kevätlukukausi 2019). 
Huom! Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan tietyistä syistä, ks. ohjeet.

On suositeltavaa, että ilmoittaudut opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Voit ilmoittautua korkeakouluun sähköisesti valtakunnallisessa ilmoittautumispalvelussa (OILI) opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä (linkki löytyy Oma Opintopolku-palvelusta kohdasta, jossa opiskelupaikka otetaan vastaan).

Opiskelupaikkansa ehdollisesti vastaanottaneet voivat ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. Lue lisää ehdollisesta opiskelupaikan vastaanotosta

Todistuskopiot

Toimita opiskelijavalinnan vahvistamiseen tarvittavat kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista ja mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin sähköisesti opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Poikkeuksena ovat hakusyksynä valmistuvat, joiden tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksista viimeistään 28.12.2018 kello 15.00.
Katso opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet.
Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan tai työkokemuksestaan.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia. Syksystä 2016 alkaen voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa. 

Opintojen aloitus

Opintojen aloitukseen liittyvät tiedotteet ja materiaalit löydät kohdasta Opintojen aloitus . Tutustu tutkinto-ohjelmasi materiaaleihin hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Keväällä 2019 alkavien opintojen materiaalit julkaistaan 29.11.2018 mennessä.

Oppaasta löydät myös tietoa opintojen etenemisestä, asumisesta, opintototuesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista.

Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset, tunnukset jne. ovat saatavilla Opintotoimistoissa opintojesi ensimmäisestä päivästä lähtien. Huomaathan kuitenkin, että edellä mainitut dokumentit voidaan luovuttaa vasta kun opiskelupaikkasi on vahvistettu ja tietosi on tallennettu opiskelijahallintojärjestelmään hakijapalveluiden toimesta.

Kuvallinen henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana opintoja aloittaessasi. Ota mukaasi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne käyttäjätunnuksen ja salasanan hakemista varten.

Opintotoimistopalveluita on joka kampuksella. Opintotoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat.

Usein kysytyt kysymykset ja tilastoja