Työnantaja, tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijalle saat hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin Metropolia-osaajiin:

 • hyödynnä mahdollisuutesi tutustua ammattikorkeakouluosaamiseen ja asiantuntemukseen harjoittelijan kanssa
 • työharjoittelu tarjoaa uutta kaikille osapuolille
 • yhteistyösi ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden välillä vahvistuu - ehkä jopa innovaatioiksi asti

Harjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon:

 • Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat eri koulutusaloilla.
 • Harjoittelun kesto on viikoista useisiin kuukausiin koulutusohjelman käytännöistä riippuen.

Tarjoa harjoittelupaikkaa e-lomakkeella! 

Sosiaali ja terveysalan harjoittelupaikat varataan Jobiilissa.

Etsitkö organisaatioosi kansainvälisiä osaajia? Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista. 

Ilmoita harjoittelupaikkasi englanninkielisten ohjelmien kansainvälisille opiskelijoille Jobteaserissa.

 

 

Lisätietoja eri alojen harjoittelukäytännöistä

Kulttuurialan harjoittelusta

Ajankohta

Harjoitteluajankohta vaihtelee, mutta useimmissa koulutusohjelmissa voi harjoitella kesäisin touko-elokuussa.

Kesän harjoittelupaikkatarjoukset kannattaa lähettää hyvissä ajoin vuodenvaihteessa.

Työnantajien kannattaa olla yhteydessä koulutusohjelmien edustajiin, sillä esim. viestinnässä harjoitteluun voi lähteä ympäri vuoden.

Kesto

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden kokopäivätyöskentelyä. Harjoittelun voi suorittaa useassa osassa eri työnantajien palveluksessa.

Esimerkkejä työtehtävistä

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan harjoittelijoiden työtehtävistä.

Elokuva ja televisio

 • Avustavat kuvauksen, valaisun tai kuvan jälkikäsittelyn tehtävät elokuva- tai tv-tuotannossa
 • Avustavat äänittämisen tai äänen jälkitöiden tehtävät elokuva- tai tv-tuotannossa
 • Avustavat tuotannon tehtävät elokuva- tai tv-tuotannossa
 • Avustavat käsikirjoittamisen tehtävät elokuva- tai tv-tuotannossa
 • Taustatoimittaja tv-, radio- tai verkkotoimituksessa
 • Erilaiset dokumentointihankkeet

Konservointi

 • Dokumentointi
 • Konservointityöt
 • Museotyöt
 • Näyttelynrakentaminen
 • Tutkimus

Kulttuurituotanto

 • Avustavat tehtävät tuotannossa
 • Avustavat tehtävät viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Projektinhallintatehtävät
 • Tapahtumatuotanto

Muotoilu

 • Painokangas- ja pintasuunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu- ja markkinointi
 • Sisustus-, tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelu
 • Tuotesuunnittelu
 • Tuotteiden ja palveluiden konseptointi
 • Palvelumuotoilu
 • Käyttäjätutkimukset
 • 3D mallinnus ja visualisointi

Ota yhteyttä: muotoilu [at] metropolia.fi

Vaatetusala

 • Mallikappaleiden mittaus, tarkistaminen ja kommentointi
 • Mallimestarin assistentti
 • Malliston kaavoitus
 • Mittataulukoiden laatiminen
 • Ostoassistentti
 • Työpiirrosten ja ohjeistusten piirtäminen

Ota yhteyttä: ulle.liesvirta [at] metropolia.fi

Viestintä

 • 3D-visualisointi
 • AD-avustustehtävät
 • Graafisen suunnittelun assistentti-tehtävät
 • Pelisuunnittelu
 • Www-sivujen suunnittelu
 • Käyttöliittymä-, interaktio- ja vuorovaikutussuunnittelu
 • Palveluiden konseptointi
 • Verkkokirjoittaminen
 • Sosiaalisen median strategiat ja käyttöönotto
 • Julkaisujärjestelmät

Ota yhteyttä: mika.rintala [at] metropolia.fi 

Liiketalouden alan harjoittelusta

Liiketalouden tutkinto-ohjelmamme kehittävät jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja vastaamaan työelämän tarpeita. Räätälöimme kumppaniyrityksillemme sopivia toimintamalleja ja kutsumme yrityksiä aktiivisesti kontaktoitumaan opiskelijoihimme ja tulevaisuuden liiketoiminnan osaajiin. Otamme erittäin mielellämme vastaan toimeksiantoja ja yritysvieraita esittelemään toimintaansa ja toimialaansa kursseillemme.

Tyypillisimmät yhteistyömuodot ovat:

 • harjoittelu yrityksissä,
 • opinnäytetyö,
 • yritysesittelyt
 • oppilaitosvierailut
 • rekrytointitilaisuudet
 • projektitoimeksiannot.

Ohessa hieman tarkemmin harjoittelusta

Harjoittelun ajankohta

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat tutkintoon pakollisena kuuluvan työharjoittelujakson usein kesätaukojen aikana touko-elokuussa, mutta harjoittelupaikoille on kysyntää myös lukukauden aikana. Vuosittain harjoitteluun lähtee satoja liiketalouden opiskelijoita.

Kesto

Tradenomin tutkintoon sisältyy pakollista työharjoittelua 30 opintopistettä eli ajallisesti noin viisi kuukautta. Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelunsa yhtenä, noin 5 kuukauden pituisena jaksona tai kahdessa osassa, jolloin yhden harjoittelujakson pituus on noin 2,5 kk.

Englanninkielisissä European Business Administration (EBA)-, European Management (EM) -, sekä International Business and Logistics (IBL) -tutkinto-ohjelmissa harjoitellaan myös 30 opintopisteen edestä ja harjoitteluun lähdetään pääsääntöisesti syyslukukaudeksi opintojen lopulla.

Järjestelyt

Harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelija liiketalouden alan työtehtäviin käytännössä. Jokaisella Metropoliasta valmistuvalla tradenomilla on oman alan työkokemusta jo koulutuksen ajalta. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti palkallisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkaa hakiessaan opiskelija varmistaa koulun edustajalta, että työtehtävät ovat koulutusohjelman harjoittelutavoitteiden ja -vaatimusten mukaiset. Koulun edustajina toimivat koordinaattori ja koulutussuunnittelijat sekä suuntautumisvaihtoehdon vastaavat opettajat sekä tutkintovastaavat.

Esimerkkejä työtehtävistä

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan harjoittelijoiden työtehtävistä suuntautumisvaihtoehdoittain tai koulutusohjelmittain.

Esimiestyö ja henkilöstön kehittäminen

 • HR-assistentti
 • Henkilöstösuunnittelija
 • Henkilöstökonsultti

Laskentatoimi ja rahoitus

 • Pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviä sekä hallinto- ja back office -tehtäviä
 • Ostoreskontran hoitaja
 • Taloushallinnon assistentti
 • Palkanlaskija

Markkinointi

 • Myyjä
 • Media-assistentti tai -suunnittelija
 • Markkinointiassistentti tai -suunnittelija
 • Myyntiassistentti tai -suunnittelija

European Business Administration

 • Production & Marketing Assistant
 • External Relationship Agent
 • Media Trainee
 • Marketing Trainee
 • Assistant of Sales Support Unit
 • Assistant of Financial Markets
 • Event Coordinator

European Management

 • HR Assistant
 • Financial Assistant
 • Sales & Marketing Assistant
 • Credit Controller Trainee
 • Export Salesman
 • Product Planning Trainee
 • Administration Assistant

International Business and Logistics

 • Purchasing Assistant
 • Buyer
 • Import/Export Assistant
 • Logistics Trainee

Liiketalouden työ- ja harjoittelupaikkatarjoukset Metropolian intranettiin pyydetään ensisijaisesti lähettämään e-lomakkeella.

Yhteystiedot

Pia Väkiparta-Lehtonen
p. 040 524 0586
liiketalous [at] metropolia.fi

 • Liiketalous
 • European Business Administration *
 • European Management *
 • International Business and Logistics *

* Opetus englanniksi

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelusta

Työelämässä tapahtuva ohjattu harjoittelu perustuu opiskelijan, opettajan ja työelämän yhteistyöhön ja se toteutetaan kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Ajankohta

Ohjatut harjoittelujaksot suoritetaan pääsääntöisesti lukukauden aikana, ei kesäisin.

Kesto

Harjoittelun kokonaislaajuus vaihtelee 45-120 opintopisteeseen. Harjoittelu toteutetaan useassa jaksossa.

Tavoitteet

Harjoittelu antaa valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen.

Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja analysoimaan alan kehittämistarpeita sekä kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja, toiminnan laatua ja tuloksellisuutta.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot käyttävät Jobiili-harjoittelupaikkavarausjärjestelmää.

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
p. 040 672 6577,
auli.rasanen [at] metropolia.fi

 • Apuvälinetekniikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Optometria
 • Osteopatia

Assistentti Arja Puura
p. 050 401 3474
arja.puura [at] metropolia.fi

 • Toimintaterapia
 • Social Services *
 • Sosiaaliala
 • Vanhustyö

* Opetus englanniksi

Lehtori Anna-Maria Tiainen
p. 050 563 3611
anna-maria.tiainen [at] metropolia.fi

 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Hoitotyö
 • Nursing *
 • Radiografia ja sädehoito
 • Suun terveydenhuolto

* Opetus englanniksi

Harjoittelupaikkatarjoukset

Jätä harjoittelupaikkatarjous sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmään Jobiiliin

Muut työtarjoukset

Metropolian intranetiin lähetetään tarjoukset elomakkeella

Tekniikka

Suosittelemme työ- ja harjoittelupaikkailmoitusten lähettämistä ensisijaisesti e-lomakkeella.

Otamme vastaan myös opinnäytetyöaiheita ja projektiaiheita. Välitämme työtarjouksia intrakanavamme kautta opiskelijoille ja kohdennamme ne tehtävään liittyville kohderyhmille. Samaan työtarjousilmoitukseen voi klikata e-lomakkeella useita tehtävän kohteena olevia tutkinto-ohjelmia (jokaiselle tutkinto-ohjelmalle ei tarvitse laatia omaa työtarjousilmoitusta).

Jos työhakemus tulee tehdä netissä: On tärkeää, että työtarjoukseen on tallennettu myös linkki, jonka kautta työtehtävää haetaan.

Ajoneuvo- ja konetekniikka -osaamisalue

Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalue

Bio- ja kemiantekniikka, Electronics, Energia- ja ympäristötekniikka, Laboratorioanalytiikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka

Kiinteistö- ja rakennusala -osaamisalue

Maanmittaustekniikka, Rakennusalan työnjohto, Talotekniikka, Rakennusarkkitehtuuri, Rakennustekniikka

ICT ja tuotantotalous -osaamisalue

Information Technology

Pääaineet: Mobile Solutions, Smart IoT Systems

Tieto- ja viestintätekniikka

Pääaineet: Hyvinvointi- ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Ohjelmistotuotanto, Pelisovellukset, Smart IoT Systems

Tuotantotalous

 

Tallennettu 13.12.2019 - 09:36