Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvä opinnäytetyö antaa työnantajalle hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin Metropolia-osaajiin joustavalla tavalla.

Työ tehdään pääasiallisesti työelämän tarpeisiin, ja aihepiiriltään se liittyy kiinteästi koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö- tai pienryhmätyönä.

Opinnäytetyö sisältyy sekä ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK).

Ajankohta

Opiskelijat aloittavat opinnäytetyön tekemisen yksilöllisesti, mutta useimmiten se tehdään viimeisenä opintovuonna. Opinnäytetyöpaikkatarjouksia voi lähettää ympäri vuoden.

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
 

Opinnäytetyö on teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Se voi sisältää myös taiteellisen osan.

Opinnäytetyötä tekevät opiskelijat

 

Lisätietoa eri alojen opinnäytetöiden aiheista ja opinnäytetyöprosessista

Kulttuurialan opinnäytetöistä

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan opinnäytetyöistä.

Elokuva ja televisio

 • Elokuvailmaisun periaatteiden soveltaminen ja analysointi
 • Elokuvan tuottamisprosessi  ja sen arviointi eri työnkuvien näkökulmasta
 • Televisio-ohjelman toteutus ja kehittävä arviointi
 • Radio-ohjelman toteutus ja kehittävä arviointi
 • Radio- ja televisiotyön tutkimus ja kehittäminen
 • Journalistinen tutkimus

Konservointi

 • Konservointitehtävä ja sen dokumentointi
 • Materiaalitutkimus
 • Konservointitekniikan kehitystehtävä
 • Historiallinen selvitys

Kulttuurituotanto

 • Kulttuurialan palvelujen kehittäminen
 • Festivaalikenttää koskeva kehittäminen eri näkökulmista
 • Kulttuuriyritysten ja – laitosten markkinointikartoitukset ja selvitykset
 • Tapahtumien tuotantoa koskeva kehittämis- ja selvitystyö
 • Käyttäjä- ja toimijalähtöinen kehittämistyö kulttuurialalla
 • Kulttuuriviennin tutkimuksellinen kehittämistyö
 • Innovaatiotyö monialaisesti muiden alojen opiskelijoiden kanssa

Muotoilu

 • Tuotesuunnittelu
 • Tuotteiden- ja palveluiden konseptointi
 • Sisustus-, tila-, kaluste- ja valaistussuunnittelu
 • Painokangas- ja pintasuunnittelu
 • Käyttäjätutkimukset
 • Palvelumuotoilu
 • Visuaalinen suunnittelu ja -markkinointi
 • 3D mallinnus ja visualisointi

Ota yhteyttä: muotoilu [at] metropolia.fi

Vaatetusala

 • Kaavoituksen laadullinen parantaminen
 • Reklamaatioprosessin kehittäminen
 • Tuontilogistiikan kehityssuunnitelma
 • Työvaatteiden suunnittelu- ja hankintaprosessi
 • Vaatteiden ohjeistus ja mitoitus

Ota yhteyttä: ulle.liesvirta [at] metropolia.fi

Viestintä

 • 3D-projektit
 • 3D-teknologiakehityshankkeet
 • Esitysmateriaalien suunnittelu
 • Lehden tai kirjan ulkoasun suunnittelu
 • Markkinointikampanjan visuaalinen suunnittelu
 • Yritysilmeen graafinen suunnittelu

Ota yhteyttä: mika.rintala [at] metropolia.fi

Liiketalouden opinnäytetöistä

Liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin - oheen on poimittu esimerkkejä alan opinnäytetöistä suuntautumisvaihtoehdoittain ja tutkinto-ohjelmittain.

Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen

 • Työsuhdeopas yritykselle X
 • Mittariston kehittäminen rekrytoinnin tehostamiseksi.
 • Myynnistä suoritukseen prosessin kuvaaminen.
 • Esimiestyössä onnistumisen edellytykset.
 • Valmentavan johtamisen koulutuksen vaikutukset esimiestyöhön.
 • Työhyvinvointisuunnitelma palvelualan yritykselle.
 • Hiljainen tieto asiantuntijaorganisaatiossa.

Kansainvälinen liiketoiminta

 • Yritys XXX Oy:n avainasiakkuuksien hallinta
 • ERP-järjestelmäprojektin johtamisen haasteet kansainvälisessä yrityksessä
 • Kansainvälisen yrityksen sisäinen markkinointiviestintä ja sen kehittäminen Case XXX Oy
 • Airline's market entrance to Finland Case: XXX
 • Perehdytyssuunnitelma XXX Oy
 • Venäjällä aloittavan yrityksen rekrytoinnin haasteet: miten XXX onnistuu rekrytoinnissaan?

Markkinointi ja logistiikka

 • Yritys XXX:n imagotutkimus
 • Kampanjamainonnan tehokkuuden mittaaminen kävijäkyselyllä esimerkkinä kauppakeskus XXX
 • Laadun kehitys yrityksessä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen
 • Markkinointisuunnitelma XXX Oy
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : XXX Oy
 • Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus: XXX:n toimeksiantona

Talous ja rahoitus

 • Onnistuneen yritysoston edellytykset – Järjestely, rahoitus & verotus
 • Optiot yritysjohdon palkitsemiskeinona
 • Taloushallinnon järjestelmät pienyrityksissä
 • Corporate governance, sisäinen valvonta ja riskienhallinta
 • Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Yritys X Oy:lle
 • Pienyrityksen liiketoimintojen myynti ja uudelleenjärjestely : Case: Yritys 1

European Business Administration

Students are encouraged to research topics that are of particular interest to them. These should of course be related to business, economic and working life. Thesis topics include finance, strategy, human resource management, political economy, marketing, organizational behaviour, logistics and supply chain management, sales, and communication. Research projects can be work-based or of a more theoretical nature. Some examples of recent theses:

 • Fertility decline in Finland: causes and consequences
 • Potential use of Web 2.0 tools in technical analysis of securities
 • Societas Europea - the new European company : the one size fits all model, facilitating European trade?
 • Advertising efforts in social media : effective or not?
 • Decision-making in project management

European Management

Students are encouraged to research topics that are of particular interest to them. These should of course be related to business, economic and working life. Thesis topics include finance, strategy, human resource management, political economy, marketing, organizational behaviour, logistics and supply chain management, sales, and communication. Research projects can be work-based or of a more theoretical nature. Some examples of recent theses:

 • Demand forecasting in the apparel industry
 • Income inequality and stagnation: a causal relationship?
 • Equity-based crowdfunding in Finland: the emerging funding phenomenon
 • Smart beta ETFS: adding value for the ETF investors?
 • Importance of Public Relations in product launches

Liiketalouden työ- ja harjoittelupaikkatarjoukset Metropolian intranettiin pyydetään ensisijaisesti lähettämään e-lomakkeella.

Yhteystiedot

Pia Väkiparta-Lehtonen
p. 040 524 0586

liiketalous [at] metropolia.fi

 • Liiketalous
 • European Business Administration *
 • European Management *
 • International Business and Logistics *

* Opetus englanniksi

Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöistä

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden suuntautua hyvin monenlaisiin tehtäviin. Alan opinnäytetyöt ovat pääosin työelämäyhteistyössä työelämän tarpeisiin toteutettavia tutkimus- ja kehittämistöitä.

Opinnäytetyö kytkeytyy kiinteästi koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin ja antaa opiskelijalle valmiuksia käytännön asiantuntijatehtäviin. Muodoltaan se voi olla kehittämishanke, suunnittelutehtävä, tuote tai tutkielma, joiden avulla parannetaan käytänteitä ja luodaan uusia toimintamalleja ja menettelytapoja ammattialan keskeisiin tarpeisiin.

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
p. 040 672 6577,

auli.rasanen [at] metropolia.fi

 • Apuvälinetekniikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Optometria
 • Osteopatia

Assistentti Arja Puura
p. 050 401 3474

arja.puura [at] metropolia.fi

 • Toimintaterapia
 • Social Services *
 • Sosiaaliala
 • Vanhustyö

* Opetus englanniksi

Lehtori Anna-Maria Tiainen
p. 050 563 3611

anna-maria.tiainen [at] metropolia.fi

 • Bioanalytiikka
 • Ensihoito
 • Hoitotyö
 • Nursing *
 • Radiografia ja sädehoito
 • Suun terveydenhuolto

* Opetus englanniksi

Harjoittelupaikkatarjoukset

Jätä harjoittelupaikkatarjous sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmään Jobiiliin

Muut työtarjoukset

Lähetä muut työtarjoukset e-lomakkeella.

Tekniikan alan opinnäytetöistä

Suosittelemme työ- ja harjoittelupaikkailmoitusten lähettämistä ensisijaisesti e-lomakkeella.

Otamme vastaan myös opinnäytetyöaiheita ja projektiaiheita. Välitämme työtarjouksia intrakanavamme kautta opiskelijoille ja kohdennamme ne tehtävään liittyville kohderyhmille. Samaan työtarjousilmoitukseen voi klikata e-lomakkeella useita tehtävän kohteena olevia tutkinto-ohjelmia (jokaiselle tutkinto-ohjelmalle ei tarvitse laatia omaa työtarjousilmoitusta).

Jos työhakemus tulee tehdä netissä: On tärkeää, että työtarjoukseen on tallennettu myös linkki, jonka kautta työtehtävää haetaan.

Ajoneuvo- ja konetekniikka -osaamisalue

Ajoneuvotekniikka, Konetekniikka

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalue

Bio- ja kemiantekniikka, Electronics, Energia- ja ympäristötekniikka, Laboratorioanalytiikka, Sähkö- ja automaatiotekniikka

Kiinteistö- ja rakennusala -osaamisalue

Maanmittaustekniikka, Rakennusalan työnjohto, Talotekniikka, Rakennusarkkitehtuuri, Rakennustekniikka

ICT ja tuotantotalous -osaamisalue

Information Technology

Pääaineet: Mobile Solutions, Smart IoT Systems

Tieto- ja viestintätekniikka

Pääaineet: Hyvinvointi- ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Ohjelmistotuotanto, Pelisovellukset, Smart IoT Systems

Tuotantotalous

 

Tallennettu 19.11.2019 - 13:02