Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden opiskelijan ohjaus

Opinnot voi aloittaa joustavasti kalenterivuoden eri aikoina.

Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamiseen elokuun 2021 alusta alkaen. Sinuun otetaan silloin yhteyttä sähköpostitse. Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta. Otathan huomioon, että tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä heti elokuun alussa.

Tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät pääaineen opetussuunnitelman, hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta.Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä.

Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Henkilökohtaisia opintosuunnitelmia ei laadita 15.6. - 31.7. (henkilöstön kesäloma-aika).

Opintojen ohjaus: opinto-ohjaaja Marja Koskua, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

 

Todistus tutkinto-opiskelupaikan saamisesta

Jos tarvitset Metropolian todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta, ota yhteyttä tähän osoitteeseen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Tähän tarvitaan koulutuksen tuottajan (Metropolia) täyttämä ja allekirjoittama TE-toimiston lomake (TEM621-lomake). Mikäli haet tätä, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Metropolian opiskelijapalvelut täyttää pyynnöstäsi TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen sinulle sähköpostitse. Lähetä yhteydenottoviesti tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi