Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden opiskelijan ohjaus

Metropolian Hakijapalvelut ilmoittaa valintapäätöksestä ja ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa ja läsnäolevaksi ilmoittautumisessa. Opiskelupaikka on otettava vastaan Metropolian Hakijapalveluiden ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Jos tutkinto-opiskelupaikan saanut opiskelija ei ota paikkaa vastaan annettuna määräaikana, hän menettää opiskelupaikan.

Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) lukuun ottamatta tilannetta, jossa opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen: silloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä, jona opiskelija on ottanut kyseisen opiskelupaikan vastaan. 

Ohjaus opintojen aloittamiseen käynnistetään, kun

 • Opiskeluoikeusaika on alkanut ja
 • Metropolian opiskelija- ja hakijapalvelut on kirjannut opiskelijan tiedot virallisesti Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA)

Opinto-ohjaaja lähettää opiskelijalle sähköpostiviestin, jossa on

 • Ohjeet Metropolian käyttäjätunnuksen aktivoimiseen: aktivointi tehdään vahvalla tunnistautumisella
 • Ohjeet hyväksilukuhakemuksen tekemiseen: edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta
 • Linkki digitaaliseen Uuden opiskelijan oppaaseen: edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta

Jos tutkinto-opiskelupaikka myönnetään 1.5. alkaneessa haussa

 • Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.8. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 1.8. mennessä.
 • Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.8. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Jos tutkinto-opiskelupaikka myönnetään 1.11. alkaneessa haussa

 • Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.1. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 31.12. mennessä.
 • Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.1. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Otathan huomioon tämän

 • Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta.
 • Tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä välittömästi opiskeluoikeuden alkaessa.
 • Jos tarvitset todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta tai koulutuksen tuottajan lausunnon (esim. oma-ehtoinen opiskelu työttömyysetuudella), ota yhteyttä tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi